Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Prof. Lotha 26 (76-200 Słupsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Słupsk
tel.: 59 8460100

Jednostki - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w...

 • Oddziały i inne komórki opieki szpitalnej

  Słupsk, Hubalczyków 1 (pomorskie / powiat M. Słupsk)
  Telefon: 59 8460100
  Email: dyrekcja@szpital.slupsk.pl
  Witryna: www.szpital.slupsk.pl
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-05-34  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok operacyjny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-05-16  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-10  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-60  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział rehabilitacyjny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-30  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział neurochirurgiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-70  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-80  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział urologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-40  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-90  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-88  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-60  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-50  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Stacja dializ
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-44  
   Stacja dializ
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Oddział kardiologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-40  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział pediatryczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-20  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-05-34  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział chorób płuc
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-90  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział onkologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-50  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
  • Oddział otorynolaryngologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-30  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział okulistyczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-70  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział neurologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-80  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział dermatologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-05-40  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Dział rehablitacji
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-13  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka szpitalna
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-64  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład patomorfologii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-50  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-20  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Sala operacyjna oddziału położniczo-ginekologicznego
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-20  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Oddział neonatologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-01  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-18  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-11  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Neurologiczna pracownia badań elektrofizjologicznych
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-80  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia badań nieinwazyjnych
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-32  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektrofizjologii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-34  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia hemodynamiki
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-35  
   Pracownia hemodynamiki
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-05-30  
   Pracownia endoskopii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-70  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział hematologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-70  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Hematologia
  • Oddział nefrologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-70  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Oddział chemioterapii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-70  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
  • Sala porodowa
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-09  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia badań nieinwazyjnych dla dzieci
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-72  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Dział anestezjologii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-815-42-45  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział żywienia
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-40  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-30  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział udarowy
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-03-80  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Pracownia USG
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-60  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-60  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-60  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-04-40  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Pracownia mammografii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-59  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59-846-01-60  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460188  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia serologiczna
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460188  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia cytologiczna
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460150  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia histopatologii
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460150  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460160  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460434  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460340  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia immunohistochemiczna
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460150  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Bank krwi
   Słupsk, Hubalczyków 1      Telefon: 59 8460313  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Izba przyjęć szpitala
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział chorób zakaźnych
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział dziecięcy obserwacyjno-zakażny
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pododdział chirurgii naczyniowej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Sala operacyjna oddziału chirurgii O-T
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Sala operacyjna oddziału neurochirurgicznego
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Sala operacyjna oddziału urologicznego
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Sala zabiegowa oddziału chirurgii szczękowej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • II Dział rehabilitacji
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Izba przyjęć szpitala
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • I Oddział chorób wewnętrznych
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • III Oddział chorób wewnętrznych
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Sala operacyjna oddziału chirurgii onkologicznej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Sala operacyjna oddziału otolaryngologicznego
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Sala operacyjna oddziału okulistycznego
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
  • IV Oddział chorób wewnętrznych
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia bronchoskopii
   Słupsk, Hubalczyków 1     
  • Sterylizatornia
   Słupsk, Hubalczyków 1     
  • Oddział endokrynologiczny
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział patologii noworodka
   Słupsk, Hubalczyków 1     
  • Izba przyjęć szpitala
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Punkt pobrań krwi
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba przyjęć szpitala
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział chorób zakaźnych
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział dziecięcy obserwacyjno-zakażny
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pododdział chirurgii naczyniowej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Sala operacyjna oddziału chirurgii O-T
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Sala operacyjna oddziału neurochirurgicznego
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Sala operacyjna oddziału urologicznego
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Sala zabiegowa oddziału chirurgii szczękowej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • II Dział rehabilitacji
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Izba przyjęć szpitala
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • I Oddział chorób wewnętrznych
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • III Oddział chorób wewnętrznych
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Sala operacyjna oddziału chirurgii onkologicznej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Sala operacyjna oddziału otolaryngologicznego
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Sala operacyjna oddziału okulistycznego
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Zakład diagnostyki obrazowej
    Słupsk, Hubalczyków 1     
   • IV Oddział chorób wewnętrznych
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia bronchoskopii
    Słupsk, Hubalczyków 1     
   • Sterylizatornia
    Słupsk, Hubalczyków 1     
   • Oddział endokrynologiczny
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oddział patologii noworodka
    Słupsk, Hubalczyków 1     
   • Izba przyjęć szpitala
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Punkt pobrań krwi
    Słupsk, Hubalczyków 1     
    Punkt pobrań krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
 • Ośrodek Medycyny Pracy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Słupsk, Hubalczyków 1 (pomorskie / powiat M. Słupsk)
  • Pracownia psychologiczna
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Pracownie inne
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Przychodnia Rehabilitacyjna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Słupsk, Hubalczyków 1 (pomorskie / powiat M. Słupsk)
  • Poradnia rehabilitacyjna-środowiskowa
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Słupsk, Hubalczyków 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Słupsk, Obrońców Wybrzeża 2 (pomorskie / powiat M. Słupsk)