Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Wieniecka 49 (87-800 Włocławek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Włocławek
tel.: 54 41 31 870

Jednostki - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

  Włocławek, ul. Wieniecka 49 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 54 41 31 870
  Email: szpital_woj@poczta.fm
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dziecięcy
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Dziecięcy Obserwacyjny
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Dermatologii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Kardiologii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Neurochirurgii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Neonatologii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Okulistyki
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo ginekologiczne
  • Oddział Urologii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 31 870  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 29 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 29 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuc
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 29 000  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 29 000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Główny Blok Operacyjny
   Włocławek, ul. Wieniecka 49      Telefon: 54 41 29 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne