Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bohaterów Westerplatte 67 (76-200 Słupsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Słupsk
tel.: 59 845 88 83

Jednostki - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia...

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

  Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67 (pomorskie / powiat M. Słupsk)
  Telefon: 59 845 88 83
  Email: wspl_slupsk@poczta.onet.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Pediatryczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Stomatologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Inna
  • Poradnia Neurologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67      Telefon: 59 845 88 83  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Okulistyka
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowej
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Diabetologiczna
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Urazowej
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Urologiczna
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Słupsk, Bohaterów Westerplatte 67     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria