Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Powstańców Warszawy 5 (85-681 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 37 87 001

Jednostki - Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 001
  Email: szpital@10wsk.mil.pl
  • Zintegrowany Blok Operacyjny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Apteka Szpitalna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Stacja Krwiodawstwa
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Apteka Ogólnodostępna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Analityki Lekarskiej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Stacja Krwiodawstwa
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Apteka Ogólnodostępna
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Pracownia Analityki Lekarskiej
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Klinika Chorób Wewnętrznych

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 123
  Email: wewnetrzny@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pracownią Badań Mikrokrążenia
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny z Pracownią Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego oraz Pracownią Badań Endoskopowych
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Kliniczny Nefrologiczny ze Stacją Dializ i Pododdziałem Toksykologicznym
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Toksykologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Kliniczny Endokrynologiczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii z Pracownią Diagnostyki Bronchoskopowej, Pracownią Fizjopatologii Oddychania oraz Pracownią Polisomnografii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Pracownia Diagnostyki Bronchoskopowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Oddział Kliniczny Reumatologiczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Stacja Dializ
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Alergologiczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Kliniczny Alergologiczny
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
 • Klinika Chirurgiczna

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 138
  Email: chirurgia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Oparzeniowo-Plastycznym
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej z Pracowniami Diagnostycznymi, Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej z Blokiem Operacyjnym oraz Pracownią Laseroteraopii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia klatki piersiowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Septyczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Pododdział Oparzeniowo-Plastyczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział leczenia oparzeń
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Pododdział Gastrochirurgiczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Chirurgi Naczyniowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Oparzeniowo-Plastyczny
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział leczenia oparzeń
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Pododdział Gastrochirurgiczny
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Oddział Kliniczny Chirurgi Naczyniowej
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia naczyniowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
 • Klinika Neurologiczna

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 146
  Email: neurologia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Neurologiczny z Zakładem Neurofizjologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Udarowy
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Zakład Neurofizjologii z Pododdziałem Neurofizjologii, Pracownią EEG oraz Pracownią Potencjałów Wywoławczych
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Neurofizjologii z Pododdziałem Neurofizjologii, Pracownią EEG oraz Pracownią Potencjałów Wywoławczych
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
 • Oddział Kliniczny Chorób Dziecięcych

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 180
  Email: pediatria@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Chorób Dziecięcych z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Pododdział Neurologii Dziecięcej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Pododdział Rehabilitacji Dzieci
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Neurologii Dziecięcej
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział neurologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Pododdział Rehabilitacji Dzieci
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
 • Klinika Neurochirurgii

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 052 37 87 100
  Email: neurochirurgia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Neurotraumatologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Pracownia Neurologii Czynnościowej i Stereotaksji
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Neurologii Czynnościowej i Stereotaksji
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
 • Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 164
  Email: ortopedia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Ortopedii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Artroskopii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Ortopedii Onkologicznej i Zapaleń Kości
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Spastyki
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pododdział Septyczny z Blokiem Operacyjnym
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Leczenia Spastyki
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pododdział Septyczny z Blokiem Operacyjnym
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Oddział Kliniczny Ginekologiczny

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 145
  Email: ginekologia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Ginekologiczny z Pracownią USG oraz Pracownią Badań Urodynamicznych
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Kliniczny Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Neonatologii
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
 • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 221
  Email: szor@10wsk.mil.pl
  • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Usługi w zakresie dializowania - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stomatologiczne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stomatologiczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Wyjazdowy "W"
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Wyjazdowy "W"
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 227
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 177
  Email: radiologia@10wsk.mil.pl
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiografii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologiczna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Ultrasonograficznych
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Naczyniowych i Interwencyjnych
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Diagnostyki Kardiologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
 • Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 127
  Email: kardiologia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiochirurgia
  • Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią Hemodynamiki
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia hemodynamiki
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Pozostałe - Kardiologia
 • Klinika Psychiatryczna

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 176
  Email: psychiatria@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Psychogeriatrii i Pododdziałem Stresu Pourazowego
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Leczenia Nerwic z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Izba Przyjęć z Punktem Konsultacyjnym
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • Pododdział Psychogeriatrii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pododdział Stresu Pourazowego
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Psychogeriatrii
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział psychogeriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Pododdział Stresu Pourazowego
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
    • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
 • Klinika Rehabilitacji

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 86 160
  Email: rehabilitacja@10wsk.mil.pl
  • Oddzaił Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Dzieci
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehebilitacji Kardiologicznej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnodziecięcej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Wybudzeń
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział paraplegii i tetraplegii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Rehebilitacji Kardiologicznej
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnodziecięcej
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział Wybudzeń
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział paraplegii i tetraplegii
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Oddział rehabilitacji narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Logopedyczna
    Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Zakład Medycyny Nuklearnej

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 265
  Email: izotopy@10wsk.mil.pl
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna nuklearna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Hormonalna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Terapeutyczna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Scyntygraficzna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
 • Zakład Patomorfologii

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 269
  Email: patomorfologia@10wsk.mil.pl
  • Zakład Patomorfologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
  • Pracownia Cytopatologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia diagnostyki Ginekologicznej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia cytologiczna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Autopsyjna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Patomorfologia
  • Pracownia Genetyki Klinicznej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania molekularne - Genetyka kliniczna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Genetyka kliniczna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemiczna
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia histopatologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
 • Oddział Kliniczny Okulistyczny

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 109
  Email: okulistyka@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny z Pracownią Laseroterapii oraz Pracownią Diagnostyki Narządu Wzroku
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Laseroterapii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
 • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 157
  Email: otolaryngologia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny z Pracownią Videonystagmografii oraz Pracownią Audiometrii
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Oddział Kliniczny Dermatologiczny

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 190
  Email: dermatologia@10wsk.mil.pl
  • Oddział Kliniczny Dermatologiczny
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
 • Oddział Obserwacyjno Diagnostyczny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
 • Centralna Sterylizatornia

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 052 37 87 273
 • Oddział Kliniczny Paraplegii Pourazowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  • Oddział Paraplegii z Pododdziałem Wybudzeń
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Oddział paraplegii i tetraplegii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Analityki Lekarskiej

  Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 37 87 258
  • Zakład Analityki Lekarskiej z Pracownią Toksykologiczną i Pracownią Zakażeń Szpitalnych
   Bydgoszcz, Powstańców Warszawy 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Toksykologia
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia