Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "MEDICOR" Przychodnia Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Franciszka Zubrzyckiego 14 (44-100 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 23 10 047

Jednostki - Zakład Lecznictwa Podstawowego i...

 • Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego "Medicor" sp. z o.o.

  Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 23 10 047
  Email: medicor@medicor.gliwice.pl
  Witryna: medicor.gliwice.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia neurologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia proktologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Diagnostyka kardiologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Medycyna pracy - Psychologia kliniczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia okulistyczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny pracy
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Punkt szczepień
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Gabinet EKG
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14      Telefon: 32 23 10 047  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologiczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Zespół paliatywnej opieki domowej
   Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurochirurgiczna
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia nefrologiczna
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia pediatryczna
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Zespół paliatywnej opieki domowej
    Gliwice, ul. Franciszka Zubrzyckiego 14     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna