Zakład Opieki Zdrowotnej MED-CENTRUM

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bednarska 8 (00-310 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: (22) 826-03-77

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej MED-CENTRUM

 • Zakład Opieki Zdrowotnej MED-CENTRUM

  Warszawa, Bednarska 8 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: (22) 826-03-77
  Email: med-centrum@poczta.internetdsl.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Bednarska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Bednarska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Bednarska 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet szczepień
   Warszawa, Bednarska 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawoj opieki zdrowotnej
   Warszawa, Bednarska 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Filia Nr 1 Zakład Opieki Zdrowotnej MED-CENTRUM

  Warszawa, Bednarska 13 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 826-38-86
  Email: med-centrum@poczta.internetdsl.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Bednarska 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Bednarska 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, Bednarska 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Bednarska 13     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej