Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Przedsiębiorstwo 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Walerego Wróblewskiego 46 (45-759 Opole)
wojewodztwo: opolskie
powiat: M. Opole
tel.: 774495827

Jednostki - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy...

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Opole, ul. Walerego Wróblewskiego 46 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774495827
  Email: sekretariat@116szpital.opole.pl
  Witryna: www.116szpital.opole.pl
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
   Opole, ul. Walerego Wróblewskiego 46     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej