Zakład usług ambulatoryjnych IMW

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kazimierza Jaczewskiego 2 (20-090 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 71 84 400

Jednostki - Zakład usług ambulatoryjnych IMW

 • Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych Wsi

  Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 71 84 500
  Email: imw@imw.lublin.pl
  Witryna: www.imw.lublin.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Neurologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Padaczki
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Toksykologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Onkologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Urologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Nefrologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Hematologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Geriatria
  • Poradnia Psychogeriatryczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Pracownia Echokardiografii i Sonografii
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia Densytometryczna
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 520  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 501  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Ośrodek Rehabilitacji

  Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 71 84 450
  Email: imw@imw.lublin.pl
  Witryna: www.imw.lublin.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 450  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 450  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 450  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 450  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 71 84 464
  Email: imw@imw.lublin.pl
  Witryna: www.imw.lublin.pl
  • Pracownia USG
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 464  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 464  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 464  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych

  Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 71 84 597
  Email: imw@imw.lublin.pl
  Witryna: www.imw.lublin.pl
  • Pracownia Endoskopowa, Gastroskopii i Kolonoskopii
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 597  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Zakład Badań Czynnościowych

  Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 71 84 598
  Email: imw@imw.lublin.pl
  Witryna: www.imw.lublin.pl
  • Pracownia Badań Czynnościowych
   Lublin, Kazimierza Jaczewskiego 2      Telefon: 81 71 84 598  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc