Zespół Klinik Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Spartańska 1 (02-637 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 8444241/9

Jednostki - Zespół Klinik Instytutu...

 • Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

  Warszawa, Spartańska 1 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Punkt Przyjęć
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8444142/9 w 310  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8448774  
   Oddział reumatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Klinika i Poliklinika Reumatologii
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8448757  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8445726  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Klinika i Poliknika Neuroortopedii i Neurologii
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8444241 w 480  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Klinika i Poliklinika Reumoortopedii
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8448724  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8444241 w 248  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8444241 w 285  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Jednego Dnia
   Warszawa, Spartańska 1     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dzieci
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu
   Warszawa, Spartańska 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8449191  
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8445845 w 377  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Apteka
   Warszawa, Spartańska 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Radiologii
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 6467895  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patofizjologii, Immunologii i Anatomii Patologicznej
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8442540  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Mikrobiologii i Serologii
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8443067  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8443083  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ośrodek Terapii Biologicznej
   Warszawa, Spartańska 1      Telefon: 8444241(9) w 474  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Klinika Chorób Reumatycznych
   Warszawa, Spartańska 1     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Reumatologii Jednego Dnia
   Warszawa, Spartańska 1     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Przychodnia Specjalistyczna Instytutu Reumatologii
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dla Kobiet w Ciąży z Układowymi Chorobami Tkanki Łącznej
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Spartańska 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zakład Rehabilitacji Reumatologicznej
   Warszawa, Spartańska 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Reumatologicznej Rehabilitacji dla Dzieci
   Warszawa, Spartańska 1     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Oddział II ,,Konstancin"
   Warszawa, Spartańska 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu
   Warszawa, Spartańska 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dla Przewlekle Chorych
   Warszawa, Spartańska 1     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Warszawa, Spartańska 1     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Reumatologia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Warszawa, Spartańska 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Klinika Chorób Reumatycznych
    Warszawa, Spartańska 1     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oddział Reumatologii Jednego Dnia
    Warszawa, Spartańska 1     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Przychodnia Specjalistyczna Instytutu Reumatologii
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia Neurologiczna
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia dla Kobiet w Ciąży z Układowymi Chorobami Tkanki Łącznej
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Warszawa, Spartańska 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zakład Rehabilitacji Reumatologicznej
    Warszawa, Spartańska 1     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Reumatologicznej Rehabilitacji dla Dzieci
    Warszawa, Spartańska 1     
    Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Oddział II ,,Konstancin"
    Warszawa, Spartańska 1     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu
    Warszawa, Spartańska 1     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dla Przewlekle Chorych
    Warszawa, Spartańska 1     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Warszawa, Spartańska 1     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Reumatologia
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
    Warszawa, Spartańska 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Reumatologia