Zespół Lecznictwa Stacjonarnego SPSK Nr 1 im Prof. S. Szyszko SUM

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. 3 Maja 13-15 (41-800 Zabrze)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Zabrze
tel.: 32 37 04 507

Jednostki - Zespół Lecznictwa Stacjonarnego...

 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Laboratorium
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Laboratorium
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Urologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Neurologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Laboratorium
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Klinika Endokrynologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Patologii Ciąży i Rozrodczości Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, lac Traugutta 6 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Ginekologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, lac Traugutta 6 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Laboratorium
   Zabrze, lac Traugutta 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwojowych Wieku Dziecięcego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Intensywnej Terapii Dziecięcej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Pediatryczna Klinika Dziennej Diagnostyki i Terapii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Zespół Lecznictwa Stacjonarnego SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM

  Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 32 37 04 507
  Email: sek-sk1@szpital.zabrze.pl
  Witryna: www.szpital.zabrze.pl
  • Oddział Nefrologiczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704421  
   Oddział nefrologiczny
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704427  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział Dializoterapii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704439  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Transplantologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Chirurgiczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704527  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Torakochirurgiczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704527  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Inne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Urologiczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704405  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Produkty lecznicze - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • USG - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Inne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • Oddział Neurologiczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704585  
   Oddział neurologiczny
   • Inne - Neurologia
   • Produkty lecznicze - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Alergologii, Pulmonologii i Immunologii Dziecięcej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704269  
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pododdział Reumatologii Dziecięcej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704269  
   Oddział reumatologiczny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704268  
   Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Inne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704216  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704308  
   Blok operacyjny
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704335  
   Oddział hematologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Nefrologii Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704290  
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Inne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
  • Oddział Endokrynologii Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704272  
   Oddział endokrynologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Inne - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pododdział Dializoterapii Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704352  
   Stacja dializ dla dzieci
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Wyroby - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
   • USG - Pediatria
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704266  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • USG - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Pediatria
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Patologii Noworodka
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704262  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia dziecięca
   • USG - Kardiologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • USG - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704242  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Apteka Szpitalna
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704555  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Endokrynologia
   • Produkty lecznicze - Gastroenterologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704228  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Stomatologia dziecięca
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
  • Główna Izba Przyjęć
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704303  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Inne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
  • Izba Przyjęć Oddziałów dla Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704341  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Badania laboratoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Ogólnopediatryczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704269  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • USG - Pediatria
   • Endoskopia - Pediatria
  • Oddział Udarowy
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704582  
   Oddział udarowy
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Zdrowie środowiskowe - Neurologia
  • Blok operacyjny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15      Telefon: 32 3704575  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Inne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Inne - Urologia
  • Sekcja Transportu Sanitarnego
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Pozostałe - Neonatologia
  • Pododdział Diabetologiczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział alergologiczny
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyczna
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok Operacyjny Oddziału Torakochirurgicznego i Oddziału Chirurgicznego
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Oddziału Urologicznego
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Urologia dziecięca
  • Oddział Neurologiczny Kobiet i Dzieci Starszych
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział neurologiczny
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Produkty lecznicze - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Endokrynologiczny Dorosłych
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • USG - Endokrynologia
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
  • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Blok operacyjny
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Protetyczna Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
  • Oddział Położniczy
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Choroby zakaźne
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Genetyka kliniczna
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Patologii Ciąży
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neonatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neonatologia
  • Oddział Ginekologii Zachowawczej i Perinatologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Perinatologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział ginekologiczny
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Seksuologia
   • Leczenie stacjonarne - Seksuologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Blok Operacyjny Kliniki Perinatologii i Ginekologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Zaburzeń Rozwojowych Wieku Dziecięcego i Neurologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • USG - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • USG - Neurologia dziecięca
   • Endoskopia - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Produkty lecznicze - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
  • Pediatryczny Oddział Dziennej Diagnostyki i Terapii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział pediatryczny
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Endoskopia - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna sądowa
  • Poradnia Alergologii i Immunologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia immunologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Leczenia Otyłości
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia patologii ciąży
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Produkty lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Hepatologiczna dla Dzieci
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Produkty lecznicze - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Małoinwazyjnej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Psychosomatyczna
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Torakochirurgiczna
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Pracownia Manometrii i ph-metrii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mikroskopii Elektronowej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Alergologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Biochemiczna Dla Kliniki Dorosłych
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemiczna Dla Klinik Pediatrycznych
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemiczna i Koagulogii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityczna
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Jonów i Gazometrii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunologiczna
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Izba Przyjęć Kliniki Perinatologii i Ginekologii
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Izba przyjęć szpitala
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład Anestezjologii Klinicznej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Dział anestezjologii
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stomatologiczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pododdział Udarowy
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział neurologiczny
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Zdrowie środowiskowe - Neurologia
  • Pododdział Ogólnopediatryczny
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Endoskopia - Pediatria
   • USG - Pediatria
  • Poradnia Hematologiczna dla Dorosłych
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Onkologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Oddział Urologii Dziecięcej
   Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
   Oddział urologiczny dla dzieci
   • Inne - Urologia dziecięca
   • Endoskopia - Urologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • USG - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Produkty lecznicze - Urologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Diabetologiczny
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział diabetologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • II Oddział Chorób Wewnętrznych
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział alergologiczny
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyczna
    • Badania laboratoryjne - Hematologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Immunologia kliniczna
    • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
    • Badania laboratoryjne - Alergologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Blok Operacyjny Oddziału Torakochirurgicznego i Oddziału Chirurgicznego
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
    • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Blok Operacyjny Oddziału Urologicznego
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Endoskopia - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Endoskopia - Urologia dziecięca
   • Oddział Neurologiczny Kobiet i Dzieci Starszych
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział neurologiczny
    • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Produkty lecznicze - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Endokrynologiczny Dorosłych
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • USG - Endokrynologia
   • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Blok operacyjny
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia Protetyczna Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
   • Oddział Położniczy
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
    • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Choroby zakaźne
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Genetyka kliniczna
    • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Patologii Ciąży
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oddział Noworodków i Wcześniaków
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neonatologia
    • Szczepienia - Neonatologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
    • Rentgenodiagnostyka - Neonatologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neonatologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neonatologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Neonatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neonatologia
   • Oddział Ginekologii Zachowawczej i Perinatologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Perinatologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział ginekologiczny
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Seksuologia
    • Leczenie stacjonarne - Seksuologia
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Blok Operacyjny Kliniki Perinatologii i Ginekologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Oddział Zaburzeń Rozwojowych Wieku Dziecięcego i Neurologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział neurologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
    • USG - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • USG - Neurologia dziecięca
    • Endoskopia - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Chirurgia dziecięca
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Dzieci
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Produkty lecznicze - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Pediatryczny Oddział Dziennej Diagnostyki i Terapii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział pediatryczny
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Endoskopia - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neonatologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna sądowa
   • Poradnia Alergologii i Immunologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia immunologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia Leczenia Otyłości
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Ginekologiczna
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Patologii Ciąży
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia patologii ciąży
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Produkty lecznicze - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Leczenia Niepłodności
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Hepatologiczna dla Dzieci
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia hepatologiczna dla dzieci
    • Produkty lecznicze - Choroby zakaźne
    • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Chirurgii Małoinwazyjnej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia Psychosomatyczna
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Torakochirurgiczna
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pracownia Manometrii i ph-metrii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Mikroskopii Elektronowej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Alergologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Biochemiczna Dla Kliniki Dorosłych
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Biochemiczna Dla Klinik Pediatrycznych
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Biochemiczna i Koagulogii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Analityczna
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Jonów i Gazometrii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Immunologiczna
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Izba Przyjęć Kliniki Perinatologii i Ginekologii
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Izba przyjęć szpitala
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Zakład Anestezjologii Klinicznej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Dział anestezjologii
    • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia naczyniowa
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stomatologiczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pododdział Udarowy
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział neurologiczny
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Zdrowie środowiskowe - Neurologia
   • Pododdział Ogólnopediatryczny
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Usługi lecznicze - Pediatria
    • Endoskopia - Pediatria
    • USG - Pediatria
   • Poradnia Hematologiczna dla Dorosłych
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Produkty lecznicze - Onkologia kliniczna
    • Produkty lecznicze - Hematologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Oddział Urologii Dziecięcej
    Zabrze, ul. 3 Maja 13-15     
    Oddział urologiczny dla dzieci
    • Inne - Urologia dziecięca
    • Endoskopia - Urologia dziecięca
    • Rentgenodiagnostyka - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
    • USG - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Produkty lecznicze - Urologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
 • Akadamickie Centrum Konsultacyjne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Zakład Patomorfologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Pracownia Badań Naczyniowych
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Anestezjologii Klinicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Pracownia Diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Pracownia EEG
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Laboratorium Centralne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Pracownia Serologiczna
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytochemiczna
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytogenetyczna
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Izotopowa
   Zabrze, 3-go Maja 13-15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Główna Izba Przyjęć Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Izba Przyjęć Klinik Pediatrycznych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Izba Przyjęć Kliniki Ginekologicznej oraz Kliniki Patologii Ciąży i Rozrodczości Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, lac Traugutta 6 (śląskie / powiat M. Zabrze)
 • Zakład Chorób Metabolicznych Kości Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze, 3-go Maja 13-15 (śląskie / powiat M. Zabrze)