Zespół Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego Caritas Diecezji Kieleckiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wesoła 58 (25-363 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 344 52 82

Jednostki - Zespół Placówek Lecznictwa...

 • Przychodnia

  Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  Telefon: 41 394 46 80
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 46 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 46 80  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 46 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Szczepienia - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 46 80  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 47 78  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia dla Dzieci
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 47 78  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 47 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Alergologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Poradnia Lekarza POZ
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
    • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo diabetologiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Poradnia Alergologiczna
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Konieczno, 129a (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Konieczno, 129a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Konieczno, 129a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Konieczno, 129a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Konieczno, 129a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kurzelów, Kielecka 25 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kurzelów, Kielecka 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kurzelów, Kielecka 25     
   Poradnia stomatologiczna
   • Stomatologia dziecięca
   • Protetyka stomatologiczna
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Kurzelów, Kielecka 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Kurzelów, Kielecka 25     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Biechów, brak 40 (świętokrzyskie / powiat Pacanów)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Biechów, brak 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Biechów, brak 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia

  Wiśniówka, 38a (świętokrzyskie / powiat Zagnańsk)
  Telefon: 41 301 13 54
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dla Dzieci
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wiśniówka, 38a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Wiśniówka, 38a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
 • Przychodnia Specjalistyczna

  Kielce, Wesoła 58 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 344 52 82
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół Leczenia Środowiskowego - Domowego
   Kielce, Wesoła 58      Telefon: 41 344 52 82  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Wesoła 58      Telefon: 41 377 63 25  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Wesoła 58     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia Mammograficzna
   Kielce, Wesoła 58     
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Wesoła 58     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Zdrowie matki i dziecka
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Pracownia Mammograficzna
    Kielce, Wesoła 58     
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Kielce, Wesoła 58     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Wojska Polskiego 238a (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Terapii Uzależnień Od Substancji Psychoaktywnych
   Kielce, Wojska Polskiego 238a     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Kielce, Wojska Polskiego 238a     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Kielce, Wojska Polskiego 238a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Karczówkowska 36a (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu
   Kielce, Karczówkowska 36a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Kielce, Karczówkowska 36a     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
   Kielce, Karczówkowska 36a     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Karczówkowska 36a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Piekoszów, Czarnowska 2A (świętokrzyskie / powiat Piekoszów)
  Telefon: 41 306 13 55
  Email: naszdom@kielce.opoka.org.pl
  Witryna: www.ddn.org.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Piekoszów, Czarnowska 2A      Telefon: 41 306 13 55  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Fizjoterapii
   Piekoszów, Czarnowska 2A      Telefon: 41 306 13 55  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Piekoszów, Czarnowska 2A      Telefon: 41 306 13 55  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracowownia Kinezyterapii
   Piekoszów, Czarnowska 2A      Telefon: 41 306 13 55  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Piekoszów, Czarnowska 2A      Telefon: 41 306 13 55  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Piekoszów, Czarnowska 2A      Telefon: 41 306 065  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
 • Stacja Opieki Caritas w Miechowie

  Miechów, Szpitalna 1 (małopolskie / powiat Miechów miasto)
  Telefon: 41 383 14 86
  Email: stacja@caritas.miechow.net
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Miechów, Szpitalna 1      Telefon: 41 383 10 38  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Miechów, Szpitalna 1      Telefon: 41 383 10 38  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Miechów, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Miechów, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół Wyjazdowo Hospicyjny
   Miechów, Szpitalna 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Miechów, Szpitalna 1     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Miechów, Szpitalna 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zespół Wyjazdowo Hospicyjny
    Miechów, Szpitalna 1     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Stacja Opieki Caritas we Włoszczowie

  Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  Telefon: 41 394 46 80
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a      Telefon: 41 394 46 80  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Szczepienia - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki POZ
    Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Szczepienia - Geriatria
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
 • Stacja Opieki Caritas w Pacanowie

  Pacanów, Kościelna 7 (świętokrzyskie / powiat Pacanów)
  Telefon: 41 376 51 22
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Pacanów, Kościelna 7      Telefon: 41 376 51 22  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Pacanów, Kościelna 7      Telefon: 41 376 51 22  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Stacja Opieki Caritas w Sędziszowie

  Sędziszów, Kwiatowa 14 (świętokrzyskie / powiat Sędziszów miasto)
  Telefon: 41 381 27 41
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Sędziszów, Kwiatowa 14      Telefon: 41 381 27 41  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
  • Pracownia Fizjoterapii
   Sędziszów, Kwiatowa 14      Telefon: 41 381 27 41  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Sędziszów, Kwiatowa 14      Telefon: 41 381 27 41  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
   Sędziszów, Kwiatowa 14     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sędziszów, Kwiatowa 14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
    Sędziszów, Kwiatowa 14     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Geriatria
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Sędziszów, Kwiatowa 14     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Stacja Opieki Caritas w Wiśniówce

  Wiśniówka, 38a (świętokrzyskie / powiat Zagnańsk)
  Telefon: 41 301 13 54
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 301 13 54  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Wiśniówka, 38a      Telefon: 41 344 52 82  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
   Wiśniówka, 38a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
    Wiśniówka, 38a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Geriatria
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
 • Stacja Opieki Caritas w Świniarach

  Świniary, 25 (świętokrzyskie / powiat Solec-Zdrój)
  Telefon: 41 377 63 25
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Świniary, 25      Telefon: 41 377 63 25  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
   Świniary, 25     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
    Świniary, 25     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Geriatria
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
 • Stacja Opieki Caritas w Proszowicach

  Proszowice, 3 Maja 2 (małopolskie / powiat Proszowice miasto)
  Telefon: 12 386 10 53
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Proszowice, 3 Maja 2      Telefon: 12 386 10 53  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Proszowice, 3 Maja 2      Telefon: 12 386 10 53  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Proszowice, 3 Maja 2      Telefon: 12 386 10 53  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Proszowice, 3 Maja 2      Telefon: 12 386 10 53  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
   Proszowice, 3 Maja 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
    Proszowice, 3 Maja 2     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Stacja Opieki Caritas w Mniowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mniów, Gajowa 3 (świętokrzyskie / powiat Mniów)
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
   Mniów, Gajowa 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Stacja Opieki Caritas w Cudzynowicach

  Cudzynowice, 97 (świętokrzyskie / powiat Kazimierza Wielka obszar wiejski)
  Telefon: 41 344 52 82
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Cudzynowice, 97     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Cudzynowice, 97     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna paliatywna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Cudzynowice, 97     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pielęgniarki POZ
    Cudzynowice, 97     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Geriatria
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna paliatywna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Cudzynowice, 97     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Hospicjum Domowe w Kielcach

  Kielce, Wesoła 58 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 882 064 387
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Hospicjum Domowe
   Kielce, Wesoła 58      Telefon: 882 064 387  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • Stacja Opieki Caritas w Słomnikach

  Słomniki, pl. Żeromskiego 2 (małopolskie / powiat Słomniki miasto)
  Telefon: 41 344 52 82
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Słomniki, pl. Żeromskiego 2      Telefon: 41 344 52 82  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • Stacja Opieki Caritas w Rudkach

  Rudki, 89
  Telefon: 41 344 52 82
  Email: kielce@caritas.pl
  Witryna: www.kielce.caritas.pl
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Rudki, 89      Telefon: 15 824 118 36  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej