Zespół Poradni

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22 (90-153 Łódź-Śródmieście)
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 67 76 950

Jednostki - Zespół Poradni

 • Zakład Rehabilitacji

  Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 67 76 690
  • Pracownia Fizjoterapii
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Praconia Fizykoterapii
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

  Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutow 96 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 67 76 910
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
   Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutow 96     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarka Środowiskowa
   Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutow 96     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Położna Środowiskowa
   Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutow 96     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutow 96     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna transportu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet Zabiegowy
   Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutow 96     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Onkologia kliniczna
 • Ambulatorium

  Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 67 76 950
  Witryna: www.barlicki.pl
  • Poradnia Alergologii i Chorób Płuc
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Alergologia
   • Inne - Alergologia
   • Produkty lecznicze - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
   • Produkty lecznicze - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Inne - Immunologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Immunologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Alergologia
   • Inne - Alergologia
   • Produkty lecznicze - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Inne - Immunologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Pulmonologiczna Dla Dorosłych
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
   • Produkty lecznicze - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Inne - Immunologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Alergologia
   • Inne - Alergologia
   • Produkty lecznicze - Alergologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Inne - Immunologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
   • Produkty lecznicze - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Transplantologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Transplantologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Po Przeszczepie Nerki
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Transplantologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Transplantologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Transplantologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
   • Produkty lecznicze - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Produkty lecznicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia SM
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Produkty lecznicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Produkty lecznicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Ośrodek Leczenia Migreny
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Neurochirurgii
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Angiografia - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Audiologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Foniatryczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortodoncja
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortodoncja
   • Inne - Ortodoncja
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Ortodoncja
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia plastyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia plastyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Gabinet Badań Profilaktycznych
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Stomatologii Ogólnej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Produkty lecznicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Chorób Metabolicznych i Otyłości
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Urządzenia medyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hipertensjologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hipertensjologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa