Zespół Poradni "Centrum Medyczne"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wyzwolenia 30 (43-170 Łaziska Górne)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Łaziska Górne
tel.: 32 32 43 280

Jednostki - Zespół Poradni "Centrum Medyczne"

 • Zespół Poradni "Centrum Medyczne"

  Łaziska Górne, Wyzwolenia 30 (śląskie / powiat Łaziska Górne)
  Telefon: 32 32 43 280; 32 32 43 123
  Email: proelmed@proelmed.pl
  Witryna: www.proelmed.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium analityczne
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Pracownia audiometrii i ENG
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia reumatologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 22 41 058  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 70 230  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza POZ
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 70 230  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 70 230  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 870  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 22 41 058  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 22 41 058  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 70 230  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 32 43 280  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 655  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 70 230  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 70 230  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30      Telefon: 32 73 67 870  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia internistyczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowtnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia laryngologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia geriatryczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia urologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia internistyczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia kardiologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia neurologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia urazowo-ortopedyczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia RTG
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia podstawowej opieki zdrowtnej
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia laryngologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia neurologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia urazowo-ortopedyczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia neurologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia geriatryczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia urologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia endokrynologiczna
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Łaziska Górne, Wyzwolenia 30     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria