Zespół Poradni Specjalistycznych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 (87-100 Toruń)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Toruń
tel.: 56 65 84 401

Jednostki - Zespół Poradni Specjalistycznych

 • Przychodnia nr 1 - Poradnie Specjalistyczne

  Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 84 401
  Email: sekretariat@citomed.pl
  Witryna: www.citomed.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Badania kierowców - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Badania kierowców - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Badania kierowców - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Alergologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Urologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
  • Poradnia Psychiatryczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG w Spoczynku i Wysiłkowa
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Spirometrii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Badania Słuchu
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Densytometrii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Psychogeriatryczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Geriatria
  • Poradnia Chorób Płuc
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pracownia Echokardiografii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia do Badań Psychotechnicznych
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
  • Dział (pracownia) Fizjoterapii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Dietetyczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EMG
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Mammografii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hydroterapii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Krioterapii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Punkt Zaopatrzenia w Środki Ortopedyczne
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Wyroby - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Przychodnia nr 5 - Poradnie Specjalistyczne

  Lubicz, Paderewskiego 3 (kujawsko-pomorskie / powiat Lubicz)
  Telefon: 56 67 44 930
  Email: sekretariat@citomed.pl
  Witryna: www.citomed.pl
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Lubicz, Paderewskiego 3      Telefon: 56 65 84 401  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Lubicz, Paderewskiego 3      Telefon: 56 67 44 930  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Lubicz, Paderewskiego 3      Telefon: 56 67 44 930  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Laboratorium Medyczne / Diagnostyczne

  Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 84 401
  Email: sekretariat@citomed.pl
  Witryna: www.citomed.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73      Telefon: 56 65 84 401  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)