Zespół Poradni Stomatologicznych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Karmelicka 7 (20-081 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 5287900

Jednostki - Zespół Poradni Stomatologicznych

 • Przychodnia

  Lublin, Karmelicka 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 5287900
  Email: sekretariat@sck.lublin.pl
  • Poradnia Ortopedii Szczękowej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Ortodoncja
   • Pozostałe wyroby - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortodoncja
  • Poradnia Periodontologii
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Periodontologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Periodontologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Periodontologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Periodontologia
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Wad Rozwojowych Twarzoczaszki
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Ortodoncja
   • Pozostałe wyroby - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej oraz Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej I Implantologii
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Doraźnej Pomocy Stomatologicznej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Implantologii Stomatologicznej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe wyroby - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Centralna Pracownia Techniki Stomatologicznej
   Lublin, Karmelicka 7     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Ortodoncja
   • Pozostałe wyroby - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Dla Osób Niepełnosprawnych
   Lublin, Karmelicka 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Doraźnej Pomocy Stomatologicznej
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
    • Pozostałe wyroby - Chirurgia stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
    • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Protetyka stomatologiczna
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
    • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Implantologii Stomatologicznej
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
    • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Pozostałe wyroby - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Centralna Pracownia Techniki Stomatologicznej
    Lublin, Karmelicka 7     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Ortodoncja
    • Pozostałe wyroby - Ortodoncja
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
    • Pozostałe wyroby - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Dla Osób Niepełnosprawnych
    Lublin, Karmelicka 7     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją