Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Krakowska 16 (35-111 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 86 43 312

Jednostki - Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie

 • Przychodnia w Rzeszowie

  Rzeszów, Krakowska 16 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Amulatorium Ogólne
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Neurologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Kardiologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 18 86 43 312  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Neurologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Neurologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Urologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Kardiologia
   • USG - Nefrologia
  • Pracownia Elektrodiagnostyki
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Elektrokardiografii Wysiłkowej
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Metodą Holtera
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Spirometrii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej POZ
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy POZ
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Badań Profilaktycznych w Rzeszowie
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Chorób Płuc
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Medycyna pracy - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Psychologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Medycyna pracy - Psychologia kliniczna
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Słuchu - Audiometrii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Psychologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia Kinezyterapii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Wojewódzka Komisja Lekarska MSW w Rzeszowie
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EEG
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Diabetologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
  • Pracownia Hydroterapii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EMG
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Pracownia Krioterapii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 8643312  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 8643312  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Epidemiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie ambulatoryjne - Toksykologia
  • Dział (Pracownia)Fizjoterapii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 8643312  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia onkologiczna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Apteka Otwarta
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Padaczki
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Padaczki dla Dzieci
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Apteka Otwarta
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Poradnia Padaczki
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Padaczki dla Dzieci
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
 • Przychodnia w Krośnie

  Krosno, Portiusa 2 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Położnicza -Ginekologiczna
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Badań Słuchu - Audiometrii
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Kinezyterapii
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet Masażu Leczniczego
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pielęgnarki POZ
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Krosno, Portiusa 2      Telefon: 13 43 09 810  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
  • Gabinet Hydroterapii
   Krosno, Portiusa 2     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka Ogólnodostępna typu "B" w Krośnie
   Krosno, Portiusa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Hydroterapii
    Krosno, Portiusa 2     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Apteka Ogólnodostępna typu "B" w Krośnie
    Krosno, Portiusa 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych

  Tarnobrzeg, 1-go Maja 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  Telefon: 015 8227390
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Tarnobrzeg, 1-go Maja 1      Telefon: 15 82 27 390  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół Lekarzy Rodzinnych POZ
   Tarnobrzeg, 1-go Maja 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Tarnobrzeg, 1-go Maja 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Tarnobrzeg, 1-go Maja 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Lekarzy Rodzinnych POZ
    Tarnobrzeg, 1-go Maja 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy POZ
    Tarnobrzeg, 1-go Maja 1     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Szczepień POZ
    Tarnobrzeg, 1-go Maja 1     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych

  Przemyśl, Jasińskiego 3 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  Telefon: 016 6760844
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Przemyśl, Jasińskiego 3      Telefon: 16 67 60 844  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Poradnia Badań Profilaktycznych

  Dębica, Paderewskiego 2 (podkarpackie / powiat Dębica)
  Telefon: 014 6706407
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Dębica, Paderewskiego 2      Telefon: 69 76 03 434  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dębica, Paderewskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Dębica, Paderewskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Dębica, Paderewskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Dębica, Paderewskiego 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy POZ
    Dębica, Paderewskiego 2     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Szczepień POZ
    Dębica, Paderewskiego 2     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych

  Mielec, Mickiewicza 40 (podkarpackie / powiat Mielec)
  Telefon: 017 5862378
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Mielec, Mickiewicza 40      Telefon: 17 58 62 378  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Mielec, Mickiewicza 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Mielec, Mickiewicza 40     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Mielec, Mickiewicza 40     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Mielec, Mickiewicza 40     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy POZ
    Mielec, Mickiewicza 40     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Szczepień POZ
    Mielec, Mickiewicza 40     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych

  Sanok, ul. Dworcowa 13 (podkarpackie / powiat Sanok)
  Telefon: 13 46 32 830
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Sanok, ul. Dworcowa 13      Telefon: 13 46 32 830  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Sanok, ul. Dworcowa 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Sanok, ul. Dworcowa 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Sanok, ul. Dworcowa 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Sanok, ul. Dworcowa 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Zabiegowy POZ
    Sanok, ul. Dworcowa 13     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Szczepień POZ
    Sanok, ul. Dworcowa 13     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna