Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

adres: Powstańców 31 (40-038 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 032 2552226

Jednostki - Zespół Wojewódzkich Przychodni...

 • Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2553518
 • Wojewódzka Poradnia Okulistyczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552710
 • Wojewódzka Poradnia Skórno-Wenerologiczna

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2565568
 • Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552758
 • Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2551165
 • Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552854
 • Wojewódzka Poradnia Leczenia Bólu

  Katowice, Medyków 14 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2023361
 • Wojewódzka Poradnia dla Chorych na Cukrzycę

  Zabrze, 3 Maja 13 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 032 2713756
 • Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2562100
 • Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

  Zabrze, 3 Maja 13 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 032 3704550
 • Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2553662
 • Wojewódzka Poradnia Hematologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2091136
 • Wojewódzka Poradnia Nefrologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2554761
 • Wojewódzka Poradnia Rehabilitacyjna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2091156
 • Wojewódzka Poradnia Gastrologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552982
 • Wojewódzka Poradnia Gastrologiczna

  Sosnowiec, Medyków 1
  Telefon: 032 3682000
 • Wojewódzka Poradnia Chirurgii Naczyniowej

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2553760
 • Wojewódzka Poradnia Proktologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2553760
 • Wojewódzka Poradnia Neurologiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2091156
 • Wojewódzka Poradnia Neurochirurgiczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2091156
 • Wojewódzka Poradnia Neurochirurgiczna

  Sosnowiec, Medyków 1
  Telefon: 032 3682000
 • Wojewódzka Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcji

  Sosnowiec, Medyków 1
  Telefon: 032-3682000
 • Wojewódzka Poradnia Foniatryczna

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2553760
 • Wojewódzka Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552982
 • Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

  Zabrze, Wolności 338 b (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 032 2717170
 • Wojewódzka Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552758
 • Wojewódzka Poradnia Leczenia Nerwic

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552854
 • Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

  Zabrze, Koziołka 1 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 032 2715608
 • Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2091181
 • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

  Czechowice-Dziedzice, Stalmacha 9 (śląskie / powiat Czechowice-Dziedzice miasto)
  Telefon: 032 2155005
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnionych

  Pławniowice, Cmentarna 18 (śląskie / powiat Rudziniec)
  Telefon: 032 2303247
 • Centralne Laboratorium

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552710
 • Pracownia Patomorfologii

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552726
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2562068
 • Ośrodek Fizjoterapii

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2553760
 • Oddział Okulistycznej Chirurgii Krótkoterminowej

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552710
 • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

  Katowice, Powstańców 31 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552226
 • Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci i Młodzieży

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2551165
 • Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

  Katowice, Lompy 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2552854
 • Wojewódzka Poradnia Medycyny Paliatywnej

  Katowice, Medyków 14 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 032 2023361
 • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

  Zabrze, 3 Maja 13 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 032 2713756