Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zdrojowa 26 (34-460 Szczawnica)
wojewodztwo: małopolskie
tel.: 18 26 22 211

Jednostki - Zespół Zakładów Lecznictwa...

 • Przychodnia Zzdrowiskowa

  Szczawnica, Park Górny 2 (małopolskie)
  Telefon: 18 26 22 220
  Email: sekretariat@uzdrowisko.szczawnica.pl
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia balneologii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia spirometrii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia elektrokardiografii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Punkt pielęgniarski
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia ogólna
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dla dzieci
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia testów alergicznych
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia analityki ogólnej
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemiczna
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia internistyczna
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Poradnia alergologiczna
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia dla dzieci
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pracownia testów alergicznych
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pracownia analityki ogólnej
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia bakteriologii
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia biochemiczna
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia hematologiczna
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia internistyczna
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Zakłady Przyrodolecznicze z Pijalnią Wód Mineralnych

  Szczawnica, Park Górny 2 (małopolskie)
  Telefon: 18 26 22 220
  Email: sekretariat@uzdrowisko.szczawnica.pl
  • Dział hydroterapii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział inhalacji i wziewań
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział fizykoterapii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział kinezyterapii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet masażu leczniczego
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział fizjoterapii
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pijalnia wód mineralnych
   Szczawnica, Park Górny 2      Telefon: 18 26 22 220  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Szczawnica, Park Górny 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Szczawnica, Park Górny 2     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna