Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w likwidacji

adres: Szpitalna 1 (63-200 Jarocin)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Jarocin miasto

Jednostki - Zespół Zakładów Opieki...

 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jarocin, Szpitalna 1.+. (wielkopolskie / powiat Jarocin miasto)
  • Oddział Internistyczny
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Laryngologii i Urologii
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Dziecięcy
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddziiał Noworodkowy
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Laboratorium Analityczne
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szkoła Rodzenia
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Szkoła rodzenia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział Fizjoterapiii
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka Szpitalna
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowo -Transportowy Pogotowia Ratunkowego
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna transportu
  • Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Punkt Konsultacyjny Chirurgiczny i Internistyczny
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
  • Dział ds. promocji i monitorowania jakości usług medycznych (realizuje programy z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia)
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Kardiologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego
   Jarocin, Szpitalna 1.+.     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia