Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Sienkiewicza 52 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec

Jednostki - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej...

 • Szpital Powiatowy

  Żywiec, ul. Sienkiewicza 52 (śląskie / powiat Żywiec)
  • Oddział Wewnętrzny I
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny II
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Dziecięcy
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Noworodkowy
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Blok Operacyjny
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • USG
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
  • Apteka Szpitalna
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Żywiec, ul. Sienkiewicza 52     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia