ZOZ Mokotów

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Madalińskiego 13 (02-513 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 541 72 70

Jednostki - ZOZ Mokotów

 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Soczi 1 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 642 69 33
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG
   Warszawa, Soczi 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Warszawa, Soczi 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Soczi 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Soczi 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Soczi 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia hydroterapii
   Warszawa, Soczi 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Soczi 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Soczi 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Soczi 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Soczi 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań matariałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Soczi 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni neurologicznej
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni gruźlicy i chorób płuc
   Warszawa, Soczi 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Soczi 1     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Jadźwingów 9 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 843 49 59
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni neurologicznej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni otorynolaryngologicznej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni okulistycznej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni dermatologicznej
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Jadźwingów 9     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Malczewskiego 47a (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 844 13 76
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia RTG
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pomoc doraźna ambulatorium ogólne
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni neurologicznej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni otorynolaryngologicznej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni okulistycznej
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chorób naczyń
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w ramach pomocy doraźnej ambulatorium ogólne
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w ramach pomocy doraźnej ambulatorium ogólne
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 69/
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej/Gimnazjum Nr 4/
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Szczepienia
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 205/
   Warszawa, Malczewskiego 47a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 69/
    Warszawa, Malczewskiego 47a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej/Gimnazjum Nr 4/
    Warszawa, Malczewskiego 47a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Szczepienia
    • Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 205/
    Warszawa, Malczewskiego 47a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Chełmska 13/17 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 840 10 25
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia chirugii ogólnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pomoc doraźna ambulatorium ogólne
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagniostyczno-zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagniostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagniostyczno-zabiegowy w poradni neurologicznej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni urologicznej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni alergologicznej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w ramach pomocy doraźnej ambulatorium ogólne
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w ramach pomocy doraźnej ambulatorium ogólne
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 260,L.O. Nr 34/
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej/L.O.Nr 44/
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Warszawa, Chełmska 13/17     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Warszawa, Chełmska 13/17     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 260,L.O. Nr 34/
    Warszawa, Chełmska 13/17     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej/L.O.Nr 44/
    Warszawa, Chełmska 13/17     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Warszawa, Chełmska 13/17     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pracownia endoskopii
    Warszawa, Chełmska 13/17     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Madalińskiego 13 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 541 70 57
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni otorynolaryngologicznej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni gastroenterologicznej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia badań słuchu
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 57/
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej/L.O.Nr 68/
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej/Dom Dziecka Nr 4/
   Warszawa, Madalińskiego 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Szczepienia
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Warszawa, Madalińskiego 13     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet medycyny szkolnej/Sz.P.Nr 57/
    Warszawa, Madalińskiego 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej/L.O.Nr 68/
    Warszawa, Madalińskiego 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej/Dom Dziecka Nr 4/
    Warszawa, Madalińskiego 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Szczepienia
    • Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Dąbrowskiego 75a (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 845 39 62
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Młodzieżowa poradnia profilaktyki i terapii "Poza Iluzją"
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia stomatologiczna
    Warszawa, Dąbrowskiego 75a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Kostki Potockiego 20 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 736 80 10
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pomoc doraźna ambulatorium ogólne
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w ramach pomocy doraźnej ambulatorium ogólne
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w ramach pomocy doraźnej ambulatorium ogólne
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Kostki Potockiego 20     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Przyczółkowa 33 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 544 06 81
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia fizykoterapii dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni urologicznej
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia POZ
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Przyczółkowa 33     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia logopedyczna dla dzieci
    Warszawa, Przyczółkowa 33     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia POZ
    Warszawa, Przyczółkowa 33     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna
    Warszawa, Przyczółkowa 33     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Wiertnicza 81 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 842 17 61
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci w poradni lekarza POZ dla dzieci
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej/L.O.Nr 38/
   Warszawa, Wiertnicza 81     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej/L.O.Nr 38/
    Warszawa, Wiertnicza 81     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Morszyńska 33 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 842 24 13
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Morszyńska 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Morszyńska 33     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Morszyńska 33     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Morszyńska 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Morszyńska 33     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Morszyńska 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Iwicka 19 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 841 49 05
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Iwicka 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Iwicka 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Iwicka 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni lekarza POZ
   Warszawa, Iwicka 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Iwicka 19     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Iwicka 19     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Specjalistyczna

  Warszawa, Belgijska 4 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 845 46 49
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Warszawa, Belgijska 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Warszawa, Belgijska 4     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Belgijska 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia RTG
   Warszawa, Belgijska 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium bakteriologiczne
   Warszawa, Belgijska 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia psychoterapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
   Warszawa, Belgijska 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Warszawa, Belgijska 4     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Pracownia RTG
    Warszawa, Belgijska 4     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Laboratorium bakteriologiczne
    Warszawa, Belgijska 4     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia psychoterapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
    Warszawa, Belgijska 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Kielecka 27 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 849 78 11
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Kielecka 27     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ortoptyczny
   Warszawa, Kielecka 27     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni neurologicznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni otorynolaryngologicznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni okulistycznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chorób płuc dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni dermatologicznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni alergologicznej dla dzieci
   Warszawa, Kielecka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Boya 6 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Boya 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Boya 6     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
 • Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Różana 37 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Różana 37     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Różana 37     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
 • Laboratorium Analityczne

  Warszawa, Malczewskiego 47A (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 022 844 09 96
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Malczewskiego 47A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Malczewskiego 47A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Warszawa, Malczewskiego 47A     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Laboratorium Bakteriologiczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, leja Niepodległości 20 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, leja Niepodległości 20     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Lekarska

  Warszawa, Litewska 11/13 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 022 622 65 60
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chorób wewnętrznych
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni otorynolaryngologicznej
   Warszawa, Litewska 11/13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia