Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 313 placówek medycznych)

Bydgoszcz, M. Konopnickiej 26 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia na Szwederowie
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej...
więcej informacji
Bydgoszcz, Kleina 1 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Nowy Fordon
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Pracownia USG, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Poradnia promocji zdrowia
więcej informacji
Bydgoszcz, Dworcowa 100 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Ogólna i Rehabilitacyjna "JAZON" Sp. z o.o.
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Bydgoszcz, Plac Chełmiński 5 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia "Okole" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bydgoszcz, Wielorybia 106 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Osowa
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Bydgoszcz, Sportowa 5 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Przemysłowo-Rejonowa "Komunalni" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia stomatologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Bydgoszcz, Smoleńska 37 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rehabilitacji Spółdzielni Inwalidów "Współpraca" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Bydgoszcz, Plac Piastowski 3 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rehabilitacyjna Międzywojewódzkiej Spóldzielni Usługowej - Zakład Pracy Chronionej w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia stomatologiczna, Pracownia USG, Gabinet zabiegowy, Pracownia diagnostyczna
więcej informacji
Bydgoszcz, lac Piastowski 3 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rehabilitacyjna Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MSU" Spółka z o.o.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia USG, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Bydgoszcz, Grunwaldzka 138 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Czyżkówko"
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Pracownie inne
więcej informacji
Bydgoszcz, Gdańska 88-99 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Gdańska" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia leczenia zeza, Poradnia leczenia zeza dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bydgoszcz, leja Planu 6-letniego 40 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Kapuściska" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Pracownie inne
więcej informacji
Bydgoszcz, Żółwińska 4 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Łęgnowo" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Bydgoszcz, Kleina 1 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Nowy Fordon" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne
więcej informacji
Bydgoszcz, lac Chełmiński 5 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Okole" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Pracownia diagnostyczna
więcej informacji
Bydgoszcz, Opławiecka 153 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Opławiec"
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Bydgoszcz, Chrobrego 14 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Piastowska" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Bydgoszcz, M. Konopnickiej 26 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Szwederowo" w Bydgoszczy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Bydgoszcz, Witkiewicza 1 (M. Bydgoszcz)
Przychodnia Rejonowa "Tatrzańska"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna
więcej informacji