Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 111 placówek medycznych)

Dąbrowa Górnicza, leja Piłsudskiego 92 (M. Dąbrowa Górnicza)
Samodzielny Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Dąbrowa Górnicza - Gołonóg w likwidacji
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla...
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Janka Krasickiego 1 (M. Dąbrowa Górnicza)
Specjalistyczne Centrum Medyczne "Syntonia"
Poradnia zdrowia psychicznego
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 (M. Dąbrowa Górnicza)
Szpital
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Szkoła rodzenia, Ambulatorium ogólne, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział kardiologiczny, Oddział nefrologiczny, Stacja dializ, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział onkologiczny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział...
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 92 (M. Dąbrowa Górnicza)
"UNIMED" Sp. z o. o. Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Szkoła rodzenia, Poradnia wad postawy, Ambulatorium chirurgiczne, Punkt szczepień
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 33 (M. Dąbrowa Górnicza)
Zagłębiowskie Centrum Lekarzy Specjalistów s.c.
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia USG, Pracownie inne, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, 1-Maja 38 B (M. Dąbrowa Górnicza)
ZAKŁAD FRESH-DENTAL S.C. Magdalena i Zbigniew Pinieccy
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 14 (M. Dąbrowa Górnicza)
Zakład Opieki Zdrowotnej "Elmadent" Elżbieta Fabian-Capiga, Małgorzata Fabian-Laskowska i wspólnicy - spółka cywilna
Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia protetyki dentystycznej, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 (M. Dąbrowa Górnicza)
Zakład Świadczeń Dziennych
Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Zakład rehabilitacji leczniczej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Jaworowa 4 (M. Dąbrowa Górnicza)
Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej
Oddział żłobkowy
więcej informacji