Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 111 placówek medycznych)

Kalisz, Sportowa 10 (M. Kalisz)
AQUAPARK Kalisz Dział Rehabilitacji
Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział (pracownia) balneoterapii
więcej informacji
Kalisz, Skalmierzycka 1 (M. Kalisz)
"Arsmedica" Praktyka Lekarska
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Kalisz, Piekarska 11-13 (M. Kalisz)
ArtDent Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia stomatologiczna, Pracownia protetyki dentystycznej
więcej informacji
Kalisz, Asnyka 44a (M. Kalisz)
Centrum Implantologii i Laseroterapii Stomatologicznej Zakład Opieki Zdrowotnej Antoniego Jopka Sp. z o.o.
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia stomatologiczna, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej
więcej informacji
Kalisz, Podkowińskiego 2 (M. Kalisz)
Kaliskie Centrum Alergologii i Pulmonologii
Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Kalisz, Zagorzynek 34 (M. Kalisz)
Kaliskie Centrum Opieki Długoterminowej Salus
Poradnia domowego leczenia tlenem, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
więcej informacji
Kalisz, Częstochowska 71-75. (M. Kalisz)
KALMEDICA Lecznictwo Ambulatoryjne
Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia preluksacyjna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia leczenia zeza, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia...
więcej informacji
Kalisz, Częstochowska 71-75 (M. Kalisz)
Kalmedica - Lecznictwo szpitalne
Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci, Oddział chirurgii plastycznej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział okulistyczny, Oddział otorynolaryngologiczny, Oddział urologiczny, Oddział leczenia jednego dnia, Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji
Kalisz, Kościuszki 18 (M. Kalisz)
Laboratorium Analityczne MEDIKAL
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kalisz, Kordeckiego 36 (M. Kalisz)
Laboratorium Analiz Lekarskich
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Kalisz, Śródmiejska 34 (M. Kalisz)
Laboratorium Analiz Lekarskich "VENA"
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Kalisz, Podkowińskiego 2 (M. Kalisz)
MARMED Aneta Sarna
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia...
więcej informacji
Kalisz, Św. Stanisława 7/3 (M. Kalisz)
Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zakład Opieki Zdrowotne "ARS MEDICA"
Poradnia położniczo-ginekologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Kalisz, Winiarska 12 (M. Kalisz)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Art&Med"
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia neurologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia psychologiczna, Punkt pobrań krwi, Zespół transportu sanitarnego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Kalisz, Marii Koszutskiej 1A (M. Kalisz)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GAW-MED" S.C. Grzegorz Gawron, Urszula Gawron, Anna Gawron-Pokojowa
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia neurologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Kalisz, Podkowińskiego 2 (M. Kalisz)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medi-Reh"
Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia wad postawy, Poradnia foniatryczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
więcej informacji
Kalisz, Śródmiejska 34 (M. Kalisz)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Onkologiczna "Przy Rogatce"
Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii onkologicznej, Pracownia USG, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Kalisz, Śródmiejska 34 (M. Kalisz)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Onkologiczna "Przy Rogatce" s.c.
Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii onkologicznej
więcej informacji
Kalisz, Zagorzynek 34 (M. Kalisz)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SKAMED"
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna
więcej informacji