Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 79 placówek medycznych)

Ruda Śląska, ul. Szpaków 33 (M. Ruda Śląska)
Przychodnia Specjalistyczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia hepatologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Joanny 14B (M. Ruda Śląska)
Przychodnia Stomatologiczna Adam Ludwig
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Ruda Śląska, Skowronków 3 (M. Ruda Śląska)
Przychodnia Stomatologiczna Witold Warzyszyński w Rudzie Śląskiej
Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Ruda Śląska, Jankowskiego 6 (M. Ruda Śląska)
Przychodnia Wirecka
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia USG, Gabinet...
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 (M. Ruda Śląska)
Rudzka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Radoszowska 163 (M. Ruda Śląska)
Szkolne Gabinety Pielęgniarskie
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
więcej informacji
Ruda Śląska, Główna 11 (M. Ruda Śląska)
Szpital Miejski nr 1 - w likwidacji
Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział dermatologiczny, Oddział neurologiczny,...
więcej informacji
Ruda Śląska, Wincentego Lipa 2 (M. Ruda Śląska)
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej w likwidacji
Poradnia diabetologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia neonatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Ruda Śląska, Janasa 16 (M. Ruda Śląska)
Usługowe Laboratorium Analityki Medycznej Zygmunt i Barbara Winogrodzki s.c.
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14 (M. Ruda Śląska)
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Fundacji "Unia Bracka"
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Kochłowicka 3 (M. Ruda Śląska)
Zakład Lekarski Dentystyczny
Poradnia pediatryczna, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Ruda Śląska, Oddziałów Młodzieży Powstańczej 12 (M. Ruda Śląska)
Zakład Opieki Domowej Fundacji "Unia Bracka"
więcej informacji
Ruda Śląska, Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14 (M. Ruda Śląska)
Zakład Opieki Domowej Fundacji "Unia Bracka"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Zespół rehabilitacji domowej, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Opieka domowa, rodzinna
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14 (M. Ruda Śląska)
Zakład Opieki Domowej Fundacji "Unia Bracka"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Zespół rehabilitacji domowej, Opieka domowa, rodzinna
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2 (M. Ruda Śląska)
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia reumatologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia neonatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia chirurgii ogólnej,...
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2 (M. Ruda Śląska)
Zespół Lecznictwa Szpitalnego
Poradnia gastroenterologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział kardiologiczny, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział chorób płuc, Oddział reumatologiczny, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział okulistyczny, Oddział otorynolaryngologiczny,...
więcej informacji
Ruda Śląska, ul. Przedszkolna 6 (M. Ruda Śląska)
Zespół Poradni Lekarskich DAMAR S.C.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Ruda Śląska, 1 Maja 286 (M. Ruda Śląska)
Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Oddział żłobkowy
więcej informacji