Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 146 placówek medycznych)

Toruń, M. Skłodowskiej-Curie 73 (M. Toruń)
Szpital Jednodniowy
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia pediatryczna, Poradnia...
więcej informacji
Toruń, Batorego 17-19 (M. Toruń)
Szpital Miejski
Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia...
więcej informacji
Toruń, Krasińskiego 4 (M. Toruń)
Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia dermatologiczna, Poradnia chorób zakaźnych, Oddział dermatologiczny, Oddział chorób zakaźnych, Oddział chorób zakaźnych dla dzieci, Oddział obserwacyjno-zakaźny, Izba przyjęć szpitala, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Toruń, H. Kołłątaja 10a (M. Toruń)
Szpital - Prywatne Centrum Chirurgii Jacek Winczakiewicz - Marek Borkiewicz
Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownia endoskopii, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Toruń, Storczykowa 8/10 (M. Toruń)
Szpital Specjalistyczny MATOPAT NZOZ
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia stomatologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział ginekologiczny, Oddział chirurgiczny ogólny,...
więcej informacji
Toruń, Szosa Bydgoska 1a (M. Toruń)
Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej
Dział (pracownia) fizjoterapii, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61/67. (M. Toruń)
Toruńskie Centrum Profilaktyczno - Lecznicze
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Toruń, M. Skłodowskiej-Curie 27/29 (M. Toruń)
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego Szpital
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, Oddział dzienny psychogeriatryczny, Oddział psychiatryczny (ogólny), Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, Oddział psychogeriatryczny, Izba przyjęć szpitala, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownie inne
więcej informacji
Toruń, A. Mickiewicza 24/26 (M. Toruń)
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego Zespół Poradni i Oddziałów Dziennych
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia psychogeriatryczna, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Toruń, Konstytucji 3 Maja 42 (M. Toruń)
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia reumatologiczna dla dzieci,...
więcej informacji
Toruń, Św. Józefa 53-59 (M. Toruń)
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób błon...
więcej informacji
Toruń, ul. św. Józefa 53-59 (M. Toruń)
Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Toruń, ul. Św. Józefa 53-59 (M. Toruń)
Wojewódzki Zespół Pozaszpitalnej Opieki Całodobowej
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
więcej informacji
Toruń, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 (M. Toruń)
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Toruniu
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Toruń, Ligi Polskiej 8 (M. Toruń)
Zakład Opieki Długoterminowej
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny, Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny, Zespół opieki domowej przy...
więcej informacji