Gdy choroba uniemożliwi poinformowanie o absencji w pracy

Do rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego dochodzi najczęściej po lub w trakcie leczenia antybiotykiem./ fot. Fotolia.pl
Pracownik powinien poinformować pracodawcę o absencji najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Jakie są wyjątki od tej reguły? – czytamy w „Prawie co dnia” w artykule „Informacja w drugim dniu absencji”.
/ 13.04.2011 10:03
Do rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego dochodzi najczęściej po lub w trakcie leczenia antybiotykiem./ fot. Fotolia.pl

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy, jeżeli nieobecność pracownika w pracy jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, pracownik powinien poinformować o niej pracodawcę.

Informacja o powodach uniemożliwiających pojawienie się w pracy powinna być przekazana najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Pracownik może poinformować pracodawcę o przyczynie i okresie absencji osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Istnieje możliwość niedotrzymania tego terminu tylko w określonych sytuacjach, takich jak: obłożna choroba połączona z brakiem lub nieobecnością domowników albo inne zdarzenie losowe.

Przedstawienie pracodawcy dowodu usprawiedliwiającego nieobecność, czyli zaświadczenia lekarskiego może nastąpić później.

Źródło: „Prawo co dnia” – podsumowanie prawne miesiąca, kwiecień 2011/ak

Przeczytaj: Urlop bezpłatny - kiedy ustaje prawo do świadczeń zdrowotnych?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA