Zwroty, czyli sposób na szybki wyjazd do sanatorium

grupa osób na peronie z walizkami fot. Adobe Stock
Masz różne dolegliwości i chciałabyś podreperować zdrowie. Dobrym pomysłem jest sanatorium, ale zazwyczaj trzeba na nie długo poczekać. Chyba, że uda ci się przyspieszyć wyjazd. Sprawdź, jak można to zrobić.
Alicja Hass / 05.02.2019 13:38
grupa osób na peronie z walizkami fot. Adobe Stock

Pobyt w sanatorium ma podreperować twoje zdrowie. Zanim jednak skorzystasz z dobrodziejstwa leczenia uzdrowiskowego, musisz załatwić szereg formalności.

Najpierw skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan twojego zdrowia oraz wpływ na nie leczenia uzdrowiskowego. Zazwyczaj, przed jego wystawieniem zleca dodatkowe badania. Ich wyniki wraz z wnioskiem  przesyła następnie do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Możesz też dokumentację zanieść tam osobiście lub wysłać pocztą. 

Decyduje NFZ

A  konkretnie lekarz specjalista od balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. To on ocenia, czy powinnaś skorzystać z leczenia sanatoryjnego, a jeżeli uzna, że tak – wskazuje miejscowość uzdrowiskową, rodzaj leczenia i jego tryb oraz czas trwania kuracji. Opinia nie musi pokrywać się z zaleceniami lekarza, który wystawił ci skierowanie.

Skierowanie do sanatorium powinno być rozpatrzone nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu do oddziału NFZ. Tylko w szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentacji, termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 14 dni.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowana do sanatorium, twoje skierowanie trafi do rejestracji i otrzyma swój numer. Zawiadomienie o tym, jak i o przypuszczalnym okresie oczekiwania na wyjazd, dostaniesz pocztą.

Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych  podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych (przychodzimy na zabiegi) lub stacjonarnych (jesteśmy zakwaterowani w ośrodku). Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Kolejka jest długa

O terminie wyjazdu decyduje NFZ – na dwa tygodnie wcześniej dostaniesz o tym powiadomienie. Wcześniej jednak musisz odczekać w kolejce na przydzielenie ci miejsca w sanatorium.

Czas oczekiwania na wyjazd jest różny, w zależności od oddziału NFZ. Bywa, że wynosi nawet powyżej 2 lat w zależności od profilu leczenia i wskazań lekarza konsultanta. Krócej oczekują pacjenci zakwalifikowani na leczenie lub rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym (około 5 miesięcy).

Możesz monitorować, jak przesuwasz się w kolejce do sanatorium na stronie https://skierowania.nfz.gov.pl. Po wpisaniu numeru skierowania i zaznaczeniu, że nie jesteś robotem, uzyskasz informację, na którym miejscu jesteś . Dostęp do tej informacji jest bezpłatny.

Nie wszyscy muszą czekać

Są grupy pacjentów, którzy mogą skorzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Bez czekania w kolejce do sanatorium wyjadą:

  • zasłużeni honorowi dawcy krwi,
  • zasłużeni dawcy przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani i poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • młodzież do 18. roku życia na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Podstawą jest załączenie stosownego dokumentu do złożonego skierowania np.: legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego o symbolu ZUS Rw-51a itd.

Uwaga! Osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest wyjeżdżają raz na rok.

Skorzystaj ze zwrotów

Jeśli nie należysz do którejś z tych grup, a zależy ci na szybszym wyjeździe, skorzystaj z tzw. "zwrotów". Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci. Termin rozpoczęcia leczenia jest w takim przypadku krótszy niż 14 dni. Czyli – musisz być przygotowana na szybki wyjazd.

Uwaga! Przyśpieszony wyjazd jest możliwy tylko wtedy, jeśli zwrócone skierowanie odpowiada profilowi leczenia. Oznacza to, że jeśli skierowanie ze zwrotu dotyczy wyjazdu do sanatorium w górach, a ty masz problemy kardiologiczne, nie będziesz mogła wykorzystać tego skierowania.

Informację na temat tzw. zwrotów uzyskasz (osobiście lub telefonicznie) w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego swojego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pamiętaj, że najwięcej skierowań zwracanych jest w okresie jesienno-zimowym.

Ważne. Od zakończenia poprzedniego turnusu do rozpoczęcia kolejnego musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Z wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać tylko te osoby, które złożyły już skierowanie do sanatorium i zostało ono już pozytywnie zaopiniowane przez lekarza w NFZ.

Przeczytaj również:
Jakie masz prawa jako pacjentka
Gdzie możesz się poskarżyć, gdy masz zastrzeżenia, co do sposobu leczenia

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA