Czego potrzebuje ciężarna nastolatka?

Jakie potrzeby ma nastolatka w ciąży? Jak zmienia się jej hierarchia wartości? Czego oczekuje od bliskich, od życia, od szkoły?
/ 07.08.2014 13:44

potrzeby nastolatki w ciąży

Fot. Fotolia

Potrzeby nastolatki w ciąży

W okresie dojrzewania nastolatki w pewien sposób przewartościowują cały swój świat. Zmienia się nie tylko ich wygląd, ale także sposób postrzegania siebie i innych oraz ich światopogląd. Zmiany te pociągają za sobą tworzenie się nowej hierarchii wartości i potrzeb, ważniejsze niż dotąd stają się m.in. potrzeby samodzielności, niezależności, autonomii. Uważa się, że potrzeby psychiczne stanowią czynnik warunkujący postawy młodych matek wobec dziecka.

W okresie adolescencji zmienia się także realizacja potrzeby kontaktu społecznego. Przebywanie z dorosłymi, w tym z rodzicami, nie odgrywa w tym wieku tak istotnej roli, ważniejsza staje się grupa rówieśnicza. Przynależność do jakiejkolwiek grupy rówieśniczej zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pomaga rozładować napięcia wynikające z częstego w tym czasie braku zrozumienia ze strony dorosłych. Ważna staje się także chęć posiadania, choćby modnego stroju.

Dla wielu nastolatków bardzo istotna staje się potrzeba poznawcza natury światopoglądowej, religijnej, społecznej, moralnej itp., zaspokajana zarówno w szkole, jak i podczas rozwiązywania problemów. Lista potrzeb adolescentów jest długa. Warto podkreślić, że potrzeby nastolatków na ogół są mało stabilne i zabarwione silną komponentą emocjonalną.

Ciąża i macierzyństwo w znacznym stopniu modyfikują dopiero kształtującą się hierarchię potrzeb i wartości (...).

Zobacz także: Rozmowa z uczniami o seksie - ciąża nastolatek

Czy nastoletnia matka odczuwa potrzebę zawarcia związku małżeńskiego?

Większość (ok. 75%) nastoletnich matek nie zawiera związku małżeńskiego, choć w niektórych badaniach, np. D. Rodackiej-- Wróbel (1996), wskazuje się na wyższy obecnie wskaźnik zawieranych małżeństw przez nastoletnie matki (69,3%), przy czym w badaniach tej autorki w grupie dziewcząt poniżej 16. r.ż. związek małżeński zawarło 6,9%, wśród 17-latek wskaźnik ten był wyższy i wynosił 26,3%, natomiast w grupie powyżej 17. r.ż. do 18. r.ż. w związek małżeński wstąpiło 36,1% dziewcząt.

Istnieją dane dowodzące, że jeśli nawet związek z ojcem dziecka zostaje zalegalizowany, to i tak prawdopodobieństwo rozwodu jest trzykrotnie większe (średnio po 5–15 latach małżeństwa) niż w przypadku pełnoletnich matek zawierających związek małżeński jako dojrzałe kobiety (Sundby, 1992; Dobson, 1997).

Fragment pochodzi z książkiNastoletnie matki” autorstwa M. Bidzan (Impuls 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: W czym może pomóc doula nastoletnim mamom?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!