Neurotyk - kim jest i jakie są cechy neurotyzmu

Kim jest neurotyk? Czy z neurotyzmu można się wyleczyć? Zobacz wywiad z psychologiem Agnieszką Szafrańską!
Edyta Ciepieńka / 23.12.2015 10:00

Neurotyzm to cecha osobowości. Kim jest neurotyk? Dlaczego niektórzy z nas są neurotykami? Z jakimi potrzebami borykają się ludzie z osobowością neurotyczną? Na to pytanie odpowiada Agnieszka Szafrańska – Romanów, psycholog i psychoterapeuta z Centrum Probalans.

Kim jest neurotyk?

Neurotyk to osoba, która jest bardzo lękowa, nadwrażliwa emocjonalnie, niestabilna. Bardzo mocno przeżywa świat zewnętrzny, czasami nieadekwatnie (np. nadając drobnym rzeczom ogromne znaczenie, czasami wręcz katastrofy). Martwi się o siebie i bliskich, jest bardzo krytyczna wobec siebie i innych, ma zaniżone poczucie własnej wartości. Z tego powodu neurotycy doświadczają ciągłego stresu, są depresyjni, ze skłonnością do zaburzeń nerwicowo-lękowych.

Jakie masz cechy osobowości? Odpowiedź znajdziesz na Facebooku!

Dlaczego niektórzy z nas są neurotykami?

Wpływ na tę cechę osobowości ma to w jakim środowisku i warunkach byliśmy wychowywani. Dom rodzinny i rodzice mają ogromy wpływ na to, czy ktoś w dorosłym życiu będzie miał skłonność do neurotyzmu, czy będzie osobą stabilną emocjonalnie. Rodzice, którzy byli chłodni emocjonalnie, nie potrafili okazywać uczuć, nie akceptowali dziecka takim jakim jest - to są rodzice, którzy mają szansę wychować osobę neurotyczną. Dotyczy to również tzw. domów dysfunkcyjnych (np. z problemem alkoholowym jednego lub obojga rodziców). 

Z jakimi potrzebami boryka się neurotyk?

Neurotycy mają bardzo wygórowane oczekiwania do świata i od ludzi. Jest niepewny siebie, więc bardzo potrzebuje zapewniania o swojej atrakcyjności ze strony innych ludzi. Potrzebuje ogromnej akceptacji, wręcz takiej, której świat nie jest w stanie mu dać. Neurotycy mają ogromny lęk przed porzuceniem. Powoduje to, że często uciekają się w relacjach z innymi ludźmi do szantaży emocjonalnych, do manipulacji.

Kim jest introwertyk i dlaczego trudno mu żyć we współczesnym świecie?

Czego neurotyk potrzebuje w związku?

Neurotycy są trudnymi partnerami życiowymi. Jego oczekiwania względem partnera lub partnerki są bardzo wygórowane. Czasami aż niemożliwe do spełnienia. Neurotycy potrzebują ogromnej akceptacji od partnera, wynikającej z braku zaznania takiej akceptacji w dzieciństwie. W ramach tzw. kompensacji, przelewa te oczekiwania na partnera. To osoba, która bardzo koncentruje się na sobie i tego oczekuje od partnera.

Czy z neurotyzmu można się wyleczyć?

Neurotyzm nie jest chorobą. To cecha osobowości. W związku z tym trudno mówić o możliwości leczenia. Na drodze psychoterapii można jednak dążyć do tego, by neurotyk wyzbywał się trudnych cech charakteru na rzecz stabilności emocjonalnej i opanowania. Podczas sesji przepracowuje się traumy i urazy z dzieciństwa, które sprawiły, że neurotyk stał się osobą impulsywną, emocjonalną, krytyczną i niepewną siebie.

W sidłach skrajnych emocji - na czym polega osobowość borderline?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!