Ścieżka dla psychologa

/ 05.12.2008 15:50
 
Od kilku lat liczba kandydatów na psychologię wynosi co najmniej kilkanaście osób na jedno miejsce.

Zainteresowanie  kierunkiem  Psychologia prawdopodobnie wynika z wielu możliwych ścieżek zawodowych oraz specjalizacji, jakie mogą wybierać studenci. Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (www.psychologia.pl) ogromnym zainteresowaniem cieszy się Psychoterapia, Psychologia Ekonomiczna, czy też przygotowujące do pracy trenera Wspieranie Rozwoju Osobowości.

Większość studentów psychologii pragnie wykorzystywać swoje umiejętności nie tylko w kraju. Wejście Polski do Unii Europejskiej daje ku temu więcej możliwości. Od października tego roku będzie realizowany na Wydziale Psychologii tryb studiów w języku angielskim (www.psychology.pl). Studia te są zarówno dla Polaków, jak i dla obywateli zagranicznych. Ich otwarcie ułatwi znacznie wymianę studencką w ramach takich programów jak Sokrates/Erasmus. Także studenci, ze studiów w języku polskim, będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych po angielsku przez wykładowców z całego świata.

Poza umiejętnościami językowymi, ważne w poszerzaniu wiedzy jest zdobywanie doświadczeń. Wielu studentów działa w licznych organizacjach oraz kołach naukowych. Coraz większa popularność zawodu psychologa i zwiększona liczba możliwości zatrudnienia sprawiają, że studentom nie jest łatwo dokonać wyboru ścieżki kariery zawodowej. Z drugiej strony pracodawcom trudno jest pozyskać najbardziej kompetentnych pracowników. Bardzo dobrze dostrzegają tę sytuację stażyści Biura Karier Studenckich Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (www.bks.psychologia.pl). "Chcemy pokazać studentom, jak wiele możliwości niesie ze sobą ukończenie naszego kierunku. W tym celu organizujemy tzw. Środowe spotkania z zawodem psychologa. Zapraszamy absolwentów psychologii zajmujących się bardzo różnorodnymi profesjami, na pierwszy rzut oka w ogóle niezwiązanymi z psychologią, np.: monitorowaniem badań klinicznych czy analizą badań rynku konsumenckiego. Umiejętności interpersonalne i wykształcenie metodologiczne są w rzeczywistości bardzo przydatne w tego typu pracy – mówi Jerzy Wojciechowski, koordynator Projektu ds. PR i Marketingu - obecnie mitem jest, aby jedynym miejscem pracy psychologa był gabinet”.

Różnorodność w dostępnych gałęziach rynku pracy dało się zauważyć na II Ogólnopolskich Targach Pracy Psychologów. Wystawcy reprezentowali zarówno firmy związane z nurtem klinicznym, jak i biznesowym. „Główną ideą Targów Pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania wykształcenia psychologicznego, które zdobywamy w różnych dziedzinach. Skupiliśmy się na nurcie terapeutycznym, który od lat jest kojarzony z zawodem psychologa oraz nurcie biznesowym, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem studentów. Szeroki wachlarz możliwości obejmuje m. in. doradztwo personalne, badania marketingowe oraz procesy rekrutacji i selekcji” – mówi Agnieszka Drzewiecka, stażystka Biura Karier Studenckich i zarazem organizatorka Targów Pracy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu pierwszego dnia Targów reprezentanci firm oraz instytucji przedstawiali studentom i absolwentom możliwości zatrudnienia oraz odbycia stażu. Drugiego dnia, podczas wielu szkoleń, uczestnicy Targów, którzy przyjechali na Wydział Psychologii z całej Polski mieli okazję zdobyć nowe umiejętności z zakresu autoprezentacji, rekrutacji i selekcji, a także psychologii klinicznej.

Ponieważ znajomość psychologii staje się obecnie coraz ważniejsza w codziennej pracy zawodowej, dlatego Wydział Psychologii UW przygotował ofertę edukacyjną dla osób, które posiadają już wyższe wykształcenie i chcą uzupełnić swoją wiedzę o nowe dziedziny związane z psychologią (www.psychologia.pl/podyplomowe). Obecnie istnieje możliwość studiowania na następujących kierunkach związanych z psychologią biznesu: Psychologia Zarządzania Personelem, Psychologia Zachowań Rynkowych oraz Psychologiczne Podstawy Komunikacji Medialnej. Czwarty kierunek studiów oferowany przez Wydział - Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi skierowany jest do osób pracujących z dziećmi głuchymi, autystycznymi i z porażeniem mózgowym.
Możliwości pracy dla absolwentów psychologii jest bardzo wiele. Należy pamiętać jednak, że ten kierunek jest niezwykle popularny wśród młodych ludzi. Obecnym studentom niewątpliwie przyjdzie zmierzyć się z silną konkurencją. Dlatego warto w odpowiednim czasie zadbać o dodatkowe kwalifikacje i dokonać właściwego wyboru dalszego kształcenia.

Karolina Gajewska
Ewa Żuk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!