Czy dzieci mogą chorować na migrenę?

Czy dzieci mogą chorować na migrenę?
Niestety przekonanie, że migrena jest problemem wyłącznie osób w wieku dojrzałym, nie ma uzasadnienia. Co więcej, badania potwierdzają, że choroba ta występuje u dzieci coraz częściej i już około jeden na pięciu pacjentów chorych na migrenę swój pierwszy atak miała przed ukończenia 10. roku życia…
/ 30.12.2010 22:57
Czy dzieci mogą chorować na migrenę?

Mama i Tata mają migrenę – czy ja też będę ją mieć?

Przyczyny podatności niektórych osób na migrenę nie są w pełni poznane. Same dolegliwości bólowe spowodowane są drażnieniem zakończeń nerwów głowy (głównie nerwu trójdzielnego). Do ich podrażnienia dochodzi wskutek zaburzenia rozszerzalności naczyń mózgu pod wpływem uwolnienia różnych substancji, np. serotoniny.

Skłonność do zachorowania jest dziedziczna, a szansa zachorowania znacznie wzrasta, jeżeli z problemem tym zmagają się także rodzice. Za przekazywanie tej podatności odpowiedzialne jest wiele genów i trudno określić jeden specyficzny czynnik wywołujący chorobę.

Zobacz też: Jakie jest ryzyko, że będziesz mieć migrenę?

Czym wyróżnia się przebieg choroby u dzieci?

Diagnostyka migreny u małych dzieci sprawia wiele trudności. Przede wszystkim zawsze należy brać pod uwagę istnienie innych patologii będących przyczyną bólu głowy. Mogą to być zarówno czynniki zakaźne, jak np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale także wady rozwojowe, urazy czy krwotoki w ośrodkowym układzie nerwowym.

U starszych, umiejących już mówić dzieci, diagnostyka wygląda bardzo podobnie jak u dorosłych. Podstawą do rozpoznania jest rozmowa z pacjentem (lub jego opiekunem).

U dzieci - w porównaniu do dorosłych - częściej występują objawy towarzyszące ze strony układu nerwowego. Napad bólowy często poprzedzają wymioty, co u dorosłych należy do rzadkości, jako że nudności pojawiają się raczej w trakcie napadu. Zwłaszcza u młodych osób często występują zaburzenia równowagi, lęk bez przyczyny, a także światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki.

Sam epizod bólowy, oprócz typowej lokalizacji i charakteru, cechuje się u dzieci zwykle krótszym, bo około godzinnym okresem trwania, niż u osoby dorosłej.

Jak leczy się migrenę u dzieci?

Przede wszystkim udowodniono znacznie większą skuteczność metod niekonwencjonalnych u osób młodych. Potencjalne środki obejmują ćwiczenia relaksacyjne, ziołolecznictwo i akupunkturę, a także inne rodzaje medycyny alternatywnej. W razie niemożności opanowania objawów przy ich użyciu trzeba jednak wdrożyć konwencjonalne leczenie.

Bardzo ważną cechą odróżniającą leczenie dzieci jest przeciwwskazanie do stosowania aspiryny. W pewnym odsetku przypadków u dzieci leczonych aspiryną dochodzi do ciężkich powikłań (określanych jak zespół Rey’a), potencjalnie groźnych dla życia.

Zobacz też: Ziołolecznictwo

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA