Czy histamina wywołuje klasterowe bóle głowy?

Czy histamina wywołuje klasterowe bóle głowy?

Klasterowy ból głowy skutecznie utrudnia funkcjonowanie wielu chorych i negatywnie wpływa na komfort ich życia. Lekarze poszukują więc odpowiedzi na pytanie, co wywołuje to schorzenie. Jednym z elementów, które (jak przypuszczają) mają związek z powstawaniem tego bólu głowy, jest histamina.
/ 12.01.2011 11:10
Czy histamina wywołuje klasterowe bóle głowy?

Zagadkowa histamina

Fakt, iż klasterowy ból głowy w znacznych stopniu wpływa na zmniejszenie komfortu życia chorego poprzez ogromne nasilenie dolegliwości bólowych, w dalszym ciągu mobilizuje badaczy do poszukiwaniu wszystkich elementów jego patomechanizmu. Wydaje się, że ogólny proces wywołujący wspomniane dolegliwości jest już poznany, ale w dalszym ciągu obecne są zagadkowe elementy.

Takim elementem mającym związek z powstawaniem bólu głowy jest np. histamina.

Rola histaminy w organizmie

Histamina jest to związek występujący naturalnie w organizmie ludzkim, spotykany w największych stężeniach w płucach, skórze, w błonie śluzowej i żołądku, czyli w miejscach, które mają styczność z elementami środowiska zewnętrznego w sposób bezpośredni lub pośredni.

Magazynowana jest w granulocytach zasadochłonnych i komórkach tucznych, skąd może być uwalniana w czasie reakcji zapalnej, co ma szczególne znaczenie w alergii. W żołądku występuje w histaminocytach, natomiast w układzie nerwowym w neuronach histaminergicznych.

Spełnia różnorodne funkcje, m.in. mediatora procesów zapalnych, neuroprzekaźnika oraz pobudza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Zobacz też: Dlaczego boli głowa?

Dowody potwierdzające

Zaobserwowano, iż w czasie ataków bólu klasterowego jest obecne podwyższone stężenie histaminy w krwi i w moczu. Niestety nie udało się odkryć, czy to podwyższone stężenie doprowadza do wystąpienia dolegliwości, czy też jest ich konsekwencją.

Bardzo intrygująca jest obserwacja dotycząca komórek tucznych w skórze czoła osób dotkniętych tych chorobą. Mianowicie rozkład ten zarówno jest nieprawidłowy, jak i ilość samych mastocytów (jest to inna nazwa komórek tucznych) jest zwiększona.

Fakt ten sugeruje, iż również miejscowe uwalnianie histaminy ma udział w klasterowym bólu głowy.

Zobacz też: Jak wygląda atak klasterowego bólu głowy?

Dowody zaprzeczające

Przeciwstawne doniesienia zostały sformułowane po próbie zastosowania leków przeciwhistaminowych. Potwierdzeniem udziału histaminy w klasterowym bólu głowy byłby fakt pozytywnego wpływu na bolesny atak poprzez zablokowanie receptorów H1- oraz H2-histaminowych. Niestety taka reakcja nie zaszła.

Podsumowanie

Rola histaminy jest niewątpliwie ciekawym wątkiem w procesie badania patomechanizmu powstawania bólu klasterowego głowy, ale w związku z sprzecznością doniesień na jej temat są potrzebne dalsze badania.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!