seks fot. Fotolia

Drogi zakażenia HIV na świecie

Prawie połowa wszystkich nosicieli HIV to młode kobiety. Najczęstszą drogą zarażenia jest ryzykowny seks, ale na ryzyko zakażenia narażeni są także narkomanii.Zobacz, jakie są najczęstsze drogi zakażenia HIV w poszczególnych regionach świata.
/ 27.09.2016 13:49
seks fot. Fotolia

Afryka

Dane epidemiologiczne:

 • śr. 22 mln żyjących z HIV w 2007 r. (67% globalnej populacji),
 • śr. 1,9 mln nowych zakażeń w 2007 r., ok. 75% zgonów wśród wszystkich na świecie.

Duże zróżnicowanie w zależności od kraju – w wielu stopniowa stabilizacja sytuacji epidemiologicznej, choć nadal z wysoką prewalencją zakażenia w populacji. W wielu krajach zakażenie dominuje wśród młodych kobiet.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

 • Dominuje  droga  heteroseksualna,  co  ma bezpośrednie przełożenie na najwyższy na świecie wskaźnik transmisji wertykalnych. W ok. 2/3 tylko jeden z partnerów jest za- każony (ryzyko zakażenia partnera HIV(-) wynosi ok. 8%/rok (wg Wawer’a i wsp. na podstawie badań prowadzonych w Ugandzie opublikowanych w 2005 r.). Znaczącą rolę w szerzeniu zakażenia odgrywa również  prostytucja (ponad  35%  prostytutek w Mali w 2006 r. była zakażona HIV).
 • Dożylne stosowanie narkotyków odgrywa dużą rolę w transmisji HIV tylko w niektórych krajach, np. na Mauritiusie.
 • Ostatnie badania wskazują, że droga zakażenia MSM (stosunki homoseksualne mężczyzn - przyp.red.) może mieć większe znaczenie w tym regionie niż wcześniej sądzono.

Azja

Dane epidemiologiczne:

 • śr. 5 mln żyjących z HIV w 2007 r.,
 • śr. 380 tys nowych zakażeń w 2007 r.,
 • śr. 380 tys. zgonów z powodu AIDS

w 2007 r. Najwięcej zakażeń stwierdza się w krajach Południowo-Wschodniej Azji. Trendy są zróżnicowane w zależności od kraju – w Kambodży odnotowano spadek współczynnika zapadalności, a w Pakistanie, Wietnamie i Indonezji jego znaczny wzrost.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

 • Dominujące drogi zakażenia są zróżnicowane w zależności od kraju.
 • Dożylne stosowanie narkotyków – ta droga zakażenia dominuje w Chinach, Malezji, Wietnamie i północnych regionach Indii. Zwraca się uwagę na zjawisko prostytucjii  możliwości  zakażania  tą  drogą  wśród osób stosujących narkotyki drogą dożylną.
 • Prostytucja – jest dominującą drogą w wielu krajach, np. Kambodży, Indonezji, Tajlandii, niektórych regionach Indii. Wprowadzenie stosowania prezerwatyw na szeroką skalę  spowodowało  spadek  zapadalności w tej grupie, np. w Kambodży czy Tajlandii.
 • MSM – wzrasta znaczenie tej drogi zakażenia w wielu krajach (Tajlandia, Chiny,Wietnam,  Kambodża),  często  jest  związane z prostytucją

Europa Wschodnia, Centralna Azja

Dane epidemiologiczne:

 • śr. 1,5 mln żyjących z HIV w 2007 r.(ponad 90% żyje w Federacji Republik Rosyjskich (69%) i na Ukrainie (29%)),
 • śr. 110 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,
 • śr. 58 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.

Bardzo znaczący wzrost zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS w tym regionie

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Zakażenia  dominują  głównie  w  grupie  osób stosujących narkotyki drogą dożylną, prostytuujących się i ich partnerów.

Karaiby

Dane epidemiologiczne:

 • śr. 230 tys. żyjących z HIV w 2007 r.,
 • śr. 20 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,
 • śr. 14 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

W większości krajów tego regionu sytuacja epidemiologiczna wydaje się być ustabilizowana.  Dominuje  heteroseksualna droga  szerzenia  się zakażenia HIV. Zwraca się również uwagę na znaczenie współżycia między mężczyznami.

Ameryka Środkowa i Południowa    

Dane epidemiologiczne:

śr. 1,7 mln żyjących z HIV w 2007 r.,
śr. 140 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,
śr. 63 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.  

 Dominujące  drogi  zakażenia  to:  seks  między mężczyznami (prewalencja HIV nawet do 25% wśród MSM), prostytucja (prewalencja do 10% wśród  prostytutek) oraz  w  mniejszym stopniustosowanie narkotyków drogą dożylną.

Europa Zachodnia i Środkowa, Ameryka Północna    

 • śr. 2 mln żyjących z HIV w 2007 r.,
 • śr. 81 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,
 • śr. 31 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.    

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Trendy  epidemiologiczne  i  dominujące  drogi
zakażenia są zróżnicowane w zależności od kraju:

 •  MSM – dominująca droga zakażenia w krajach Ameryki Północnej – do 53% (USA) wśród nowo rozpoznanych zakażeń; również ta grupa jest najbardziej narażona nazakażenie HIV w krajach Europy Zachodniej.
 • Droga heteroseksualna – w krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej występuje zwłaszcza często wśród ludności napływowej z regionów o wysokiej prewalencji HIV; jest to również dominująca droga zakażenia  w  krajach  Europy  Środkowej (poza Polską, Estonią, Litwą i Łotwą, gdzie dominuje szerzenie się HIV wśród narkomanów  oraz  poza  Czechami,  Węgrami i Chorwacją, gdzie dominującą drogą zakażenia są stosunki między mężczyznami).
 • Dożylne stosowanie narkotyków – są dominującą drogą zakażenia w krajach nadbałtyckich – Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce.

Afryka Północna, kraje Bliskiego Wschodu

Dane epidemiologiczne:

 • śr. 380 tys. żyjących z HIV w 2007 r.,
 • śr. 40 tys. nowych zakażeń w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Poza Sudanem prewalencja HIV w krajach tego regionu jest niska Dominującymi drogami zakażenia są narkomania i prostytucja. W Sudanie główną drogą zakażenia jest droga seksualna.Również mimo oficjalnego zakazu współżycia między mężczyznami w niektórych krajach (np.Egipt) prewalencja wśród MSM wynosi nawet kilka procent.

Australia, Oceania

Dane epidemiologiczne:

śr. 74 tys. żyjących z HIV w 2007 r.,
śr. 13 tys. nowych zakażeń HIV w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

 • Poza Papuą Nową Gwineą, gdzie prewalencja HIV jest wysoka i odnotowuje się stały wzrost współczynnika zapadalności, w pozostałych krajach zakażenie dotyczy niewielkiego odsetka populacji – Droga heteroseksualna dominuje w Papui Nowej Gwinei; tam duże znaczenie odgrywa również prostytucja.
 • MSM – główna droga szerzenia się zakażenia w Australii i Nowej Zelandii

Zobacz też: Kto jest odporny na zakażenie wirusem HIV?

Artykuł ma charakter naukowy. Jest to fragment książki „Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy", pod red. Andrzeja Gładysza, Brygidy Knysz (Wydawnictwo Continuo, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!