Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

Wyróżniamy rehabilitację medyczną, społeczną, zawodową i pedagogiczną. Na czym polegają procesy leczenia w poszczególnych terapiach? Kiedy wdraża się poszczególne etapy rehabilitacji?
/ 28.09.2016 15:46
Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

Rehabilitacji lecznicza (medyczna)

Jest to proces leczniczy, który ma na celu poprawę stanu zdrowia, maksymalne zniwelowanie strat zdrowotnych i psychicznych oraz przyspieszenie powrotu do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Dotyczy pacjentów leczonych z powodu choroby lub urazu, który doprowadził do częściowej lub pełnej niepełnosprawności.

Rehabilitacja społeczna

Choroba może wyłączyć nas z życia społecznego. Rehabilitacja ma na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej funkcji społecznych w stopniu jak najbardziej przypominającym wcześniejszy stan. Pierwszym punktem jest przywrócenie samodzielności, której brak rzutuje na sferę psychologiczną, a dalej także na skuteczność leczenia.

Proces rehabilitacji społecznej jest wieloetapowy – obejmuje najpierw chorego, potem jego rodzinę, a następnie również całe społeczeństwo. Posługuje się głównie programami edukacyjnymi i wsparciem psychologów.

Pierwszym krokiem w rehabilitacji społecznej jest integracja osoby niepełnosprawnej z resztą społeczeństwa. Dotyczy to sfery psychicznej (akceptacja, zrozumienie) oraz urbanistycznej (przystosowywanie budynków).

Osoby niepełnosprawne wśród form rehabilitacji społecznej mają do wyboru: terapie zajęciowe, turnusy rehabilitacyjne (zajęcia edukacyjne, psychologiczne i usprawniające ruchowo) oraz ćwiczenia fizyczne.

Zobacz też: Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja zawodowa

Potrzeba powrotu do aktywności zawodowej jest bardzo silna u osób niepełnosprawnych. Możliwość ponownego realizowania się w pracy zawodowej wspomaga rehabilitację leczniczą i psychologiczną, przywraca wiarę we własne siły oraz szansę na pełne i satysfakcjonujące życie.

Rehabilitacja zawodowa zajmuje się nauką zawodów, które może wykonywać chory przy swoim poziomie niepełnosprawności. Może ona dotyczyć osób już wykształconych, które muszą jedynie zmodyfikować wcześniejsze swoje kwalifikacje względem obecnego upośledzenia. Obejmuje ona także szkolenia u osób młodych, które jeszcze nie uzyskały odpowiedniego wykształcenia. Rodzajem rehabilitacji zawodowej jest rehabilitacja pedagogiczna.

Rehabilitacja pedagogiczna

Wraz z rozwojem rehabilitacji zasięg działań został poszerzony o kwestie edukacyjne. Problem ten dotyczy przede wszystkim chorych, którzy stali się niepełnosprawni przed uzyskaniem wykształcenia umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. W tym celu zostały stworzone liczne szkoły specjalne i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Rehabilitacja pedagogiczna oferuje pomoc w nadrobieniu tych zaległości, otrzymaniu maksymalnego wykształcenia w stosunku do możliwości intelektualnych chorego i otrzymaniu pracy umożliwiającej wykorzystanie swoich kwalifikacji i nie kolidującej z poziomem niepełnosprawności.

Polecamy: Kiedy potrzebna jest rehabilitacja?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!