Niepełnosprawność a rehabilitacja

Niepełnosprawność a rehabilitacja

Rehabilitacja zajmuje się przywracaniem maksymalnej sprawności biologicznej, psychologicznej i społecznej osobom niepełnosprawnym. Czym jest niepełnosprawność i jakie problemy związane są z tym pojęciem?
/ 28.09.2016 15:45
Niepełnosprawność a rehabilitacja

Pojęcie niepełnosprawności w medycynie

Pojęcia niepełnosprawności używa się w stosunku do osób, które cechują się brakiem lub ograniczeniem zdolności do wykonywania czynności uważanych za normalne. Niepełnosprawność może dotyczyć dysfunkcji zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Wyróżniamy niepełnosprawność okresową (przemijającą) oraz trwałą.

W rozumienia pojęcia niepełnosprawności posługujemy się dodatkowo określeniem uszkodzenie i upośledzenie. Jako uszkodzenie rozumie się odstępstwo od normy dotyczącej struktury lub funkcji anatomicznej, fizjologicznej lub psychologicznej. Upośledzenie polega na zmniejszeniu, ograniczeniu lub całkowitej utracie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Jak widać termin uszkodzenie dotyczy defektów fizycznych (organicznych), natomiast pojęcie upośledzenie ma wymiar społeczny i środowiskowy.

Wyróżniamy niepełnosprawność znaczną, umiarkowaną i lekką.

Znaczna niepełnosprawność oznacza uszkodzenie bądź upośledzenie uniemożliwiające samodzielne poruszanie się, komunikowanie się, samoobsługę i pełnienie ról społecznych. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności bezwzględnie wymaga pomocy innych osób, nie może samodzielnie pracować i utrzymywać się.

Osoba z umiarkowaną niepełnosprawnością zdolna jest do podjęcia pracy w ośrodku przystosowanym do jej ograniczeń i potrzeb, ale potrzebuje pomocy innych osób w zakresie pełnienia ról społecznych lub samoobsługi.

Niepełnosprawność lekka dotyczy osób z uszkodzeniem nie uniemożliwiającym podjęcia pracy zawodowej i samodzielnego życia społecznego.

Niepełnosprawność jest pojęciem tak szerokim i tak mocno absorbującym wszystkie aspekty życia ludzkiego, że dawno przestała być domeną medycyny. Jak widać ma ona również wymiar społeczny, socjalny, ale także prawny i ekonomiczny.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Zadaniem rehabilitacji jest walka z niepełnosprawnością, której celem jest osiągnięcie maksymalnej zdolności do samoobsługi i jak najlepszego stanu zdrowia. Rehabilitacja medyczna skupia się na działaniach leczniczych i psychologicznych. Inne jednostki instytucje zajmują się rehabilitacją społeczną i zawodową, prowadząc działania edukacyjne i szkoleniowe.

Bardzo ważne jest odgraniczenie niepełnosprawności od choroby i rehabilitacji od leczenia. Niezrozumienie tych różnic przez społeczeństwo pokutuje wieloma problemami, jakie napotykają na swojej drodze osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna nie wymaga często leczenia, a jedynie wsparcia i stworzenia odpowiednich warunków do ponownego podjęcia życia społecznego.

Polecamy: Kto chodzi na rehabilitację?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!