Prawa pacjenta fot. Fotolia

Prawa pacjenta - gdzie poskarżyć się na lekarza

Masz zastrzeżenia co do zachowania lekarza lub sposobu w jaki udzielono Ci świadczeń medycznych? Podpowiadamy, gdzie możesz dochodzić swoich praw
/ 27.03.2013 06:55
Prawa pacjenta fot. Fotolia
Jeśli zdrowie szwankuje,ostatnia rzecz jakiej sobie życzymy to problemu ze strony służby zdrowia. Jeśli jednak masz zastrzeżenia do zachowania personelu medycznego, sposobu w jakich udzielono Ci pomocy lub etyki zawodowej specjalisty, możesz ubiegać się o przestrzeganie Twoich praw. Podpowiadamy, gdzie poskarżyć się na brak fachowej opieki podczas leczenia:

Gdy nie odpowiada Ci opieka lekarska w szpitalu:


Na zachowanie lekarza w szpitalu można się poskarżyć ordynatorowi oddziału, na którym dany specjalista pracuje. Po godz. 15.00, a także w niedziele, święta i dni wolne od pracy, skargi i wnioski dotyczące kadry można składać głównemu lekarzowi dyżurnemu szpitala. Masz prawo też dokonać wpisu do książki skarg i wniosków, którą powinien posiadać każdy zakład opieki zdrowotnej (zwykle znajduje się w sekretariacie).

Gdy nie udzielono Ci przysługujących Ci świadczeń:


Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (np. zostałaś pominięta w kolejce do zabiegu), możesz złożyć skargę do działu skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego NFZ (wykaz adresów znajdziesz na stronie centrali: www.nfz.gov.pl). Dyrektor oddziału wojewódzkiego ma obowiązek ustosunkować się na piśmie do twojej skargi.

Gdy lekarz popełnił błąd:


Jeżeli uważasz, że lekarz wykazał brak należytej staranności albo zachował się nieetycznie, złóż na niego zażalenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który ma siedzibę przy każdej okręgowej izbie lekarskiej. Jeśli rzecznik uzna, że skarga jest uzasadniona, skieruje sprawę do rozpatrzenia przez właściwy sąd lekarski. Będzie cię przed nim reprezentował. Warto pamiętać, że postępowanie jest jawne i możesz w nim uczestniczyć.

Gdy naruszono Twoje prawa


Gdy doszło do naruszenie praw pacjenta, poskarż się Rzecznikowi Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia. Skargę możesz przesłać pocztą lub e-mailem na adres podany na stronie internetowej rzecznika: www.bpp.gov.pl. Nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Zażalenie powinno zawierać krótki opis stanu faktycznego oraz twoje dane. We wniosku należy także podać dane zakładu opieki zdrowotne,na terenie którego doszło do naruszenia twoich praw.

Gdy zostałaś poszkodowana podczas leczenia


Jeśli zostałaś poszkodowana w trakcie leczenia, wystąp do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych (mieści się przy urzędzie wojewódzkim). Wniosek może złożyć sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub jego spadkobiercy. Należy to zrobić nie później niż
w 3 lata od wystąpienia zdarzenia. Koszt wniosku – 200 zł. Powinien być rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy. Maksymalne odszkodowanie, jakie można uzyskać, to 100 tys. zł, a w wypadku zgonu pacjenta – 300 tys. zł. Gdy jedna ze stron nie zgadza się z werdyktem, może się odwołać. Wówczas komisja zbierze się ponownie. Od drugiego orzeczenia odwołanie przysługuje tylko do sądu.

Gdzie ubiegać się o swoje prawa?


 Możesz też skierować sprawę do sądu rejonowego (wydział cywilny) właściwego ze względu na twój adres zamieszkania. Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej trwa długo (czasami kilka lat), ale uzyskane kwoty mogą być wyższe niż w wypadku orzeczeń wydawanych przez komisje wojewódzkie. Roszczenia przeciw szpitalowi, w którym doszło do śmierci pacjenta, może zgłosić w sądzie również rodzina zmarłego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!