Mózg/fot. Fotolia

Seminarium "Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka długoterminowa"

14 grudnia 2012 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk im. Macieja Nałęcza przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie odbędzie się bezpłatne seminarium "Leczenie chorób neurozwyrodnieniowych i opieka długoterminowa". Wortal Zdrowie.wieszjak.polki.pl objął patronat nad seminarium.
/ 15.11.2012 10:32
Mózg/fot. Fotolia

Celem nadrzędnym seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do technologii medycznych, wykorzystywanych w leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu.

Do udziału w seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką seminarium, lekarzy neurologów, psychiatrów, geriatrów oraz specjalistów w pokrewnych dziedzinach. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.

Seminarium będzie mieć charakter jednodniowy i składać się będzie z 2 części:

  • Pierwsza część – wystąpienia prelegentów.
  • Druga część – debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do leczenia chorób neurozwyrodnieniowych oraz dostępu do opieki długoterminowej, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego Seminarium zgodziła się zostać prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska – Kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWiA w Warszawie; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Do Komitetu Naukowego seminarium wchodzą również:

  • prof. Danuta Ryglewicz – Dyrektor Instytutu Psychiatrii w Warszawie; członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN;
  • prof. Andrzej Friedman – Kierownik Kliniki Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie;
  • prof. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
  • Lek. med. Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care.

Program seminarium

10:00-10:15   Otwarcie: Przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości – lek. med. Krzysztof Łanda, prezes Fundacji WHC.

10:15-10:30  Choroby otępienne, jako istotny problem starzejących się społeczeństw.

10:30-11:00  Wystąpienie przedstawiciela Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia.

11:00-11:15  Konsekwencje ekonomiczne chorób neurozwyrodnieniowych dla krajów wysoko rozwiniętych.

11:15-11:30  Problemy skutecznego diagnozowania pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowym przez lekarzy pierwszego kontaktu.

11:30-11:45  Konieczność wprowadzenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

11:45-12:00   Przerwa kawowa.

12:00-12:15   Program Badań Chorób Mózgu Prowadzących do Otępienia – diagnostyka, a możliwości skutecznego leczenia.

12:15-12:30   Prewencja chorób otępiennych.

12:30-12:45  Aktualne standardy postępowania w leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych w Polsce i na świecie.

12:45-13:00  Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej.

13:00-13:15    Dostępność leczenia choroby Parkinsona w Polsce i systemowe możliwości ograniczenia pomyłek diagnostycznych.

13:15-13:30  Etyczne aspekty leczenia chorób neurozwyrodnieniowych.

13:30-13:45   Przerwa kawowa.

13:45-14:00  Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce – na przykładzie neurologii – Barometr WHC; Działalność Fundacji Watch Health Care.

14:00-14:15  Podsumowanie wystąpień.

14:15-15:45  Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w Polsce (prowadzący: lek. med. Krzysztof Łanda).

15:45-15:50   Potrzeby informacyjne pacjentów – wytyczne i standardy postępowania na portalu WHC, następnie zamknięcie Seminarium.

15:50-16:30  Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer.

Zobacz też serwis Neurologia

Źródło: materiały prasowe Fundacji Watch Health Care/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)