Warunki życia w Polsce są niebezpieczne dla zdrowia psychicznego

Aż 70 % Polaków biorących udział w badaniu CBOS twierdzi, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne, które mogą doprowadzić nawet do samobójstwa. Co wpływa na kondycję naszej psychiki?
/ 12.04.2013 10:20

Wyniki sondażu CBOS „Zdrowie psychiczne Polaków” są alarmujące – ponad połowa ankietowanych odczuwa objawy depresji, a sześciu na stu badanych ma myśli samobójcze. W Polsce rocznie dochodzi do blisko sześciu tysięcy prób samobójczych. Przyczyną niepokojących stanów psychicznych może być fakt, że jesteśmy coraz bardziej zdenerwowani i rozdrażnieni otaczającą rzeczywistością – potwierdza to aż 86 % badanych. Nasze zdrowie psychiczne niszczy także bezradność, którą odczuwa 68% badanych Polaków. Opinia, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Najczęściej przekonane są o tym osoby, które znajdują się w trudnym położeniu społecznym. Aż 65% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że najbardziej zagrażające zdrowiu psychicznemu jest bezrobocie. Prawie co drugi ankietowany jako powód złego samopoczucia wskazał nadużywanie alkoholu i narkotyków. Kolejne miejsca zajęły: bieda (30%), złe stosunki międzyludzkie (22%), niepewność jutra (19%) i zbyt szybkie tempo życia (16%). Mniej istotne okazały się warunki mieszkaniowe, utrudniony dostęp do usług medycznych czy zagrożenie przestępczością.

Pocieszającym jest fakt, że mimo złej oceny Polaków na temat warunków życia, aż 84% badanych twierdzi, że cieszy się dobrym lub bardzo dobrym samopoczuciem, a tylko 1% respondentów jest zaniepokojonych stanem swojego zdrowia psychicznego.

Pogarszająca się z roku na rok kondycja psychiczna społeczeństwa powinna skłaniać do podjęcia działań edukacyjnych i profilaktycznych, zapewniających odpowiednie wsparcie i specjalistyczną opiekę zarówno w środowisku rodzinnym jak i społecznym.

Warto zobaczyć: Jak poprawić sobie humor na wiosnę?

Źródło: Biuro prasowe Kliniki Inventiva / ap

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!