Kalkulator ciąży

Kalkulator ciąży pozwoli obliczyć ci termin zapłodnienia i poznać, w którym tygodniu ciąży jesteś.


Obliczy tydzień ciąży:


Oblicz datę zapłodnienia wpisując pierwszy dzień ostatniej miesiączki i długość swojego cyklu. W ten sposób obliczysz dokładny termin zapłodnienia  i w którym tygodniu ciąży jesteś.

Oblicz datę porodu:


Oblicz datę porodu, wpisując pierwszy dzień ostatniej miesiączki i długość swojego cyklu.
Dzięki czemu będziesz mogła przygotować się na przyjęcie noworodka.
Kalkulator Ciąży
Wpisz pierwszy dzień ostatniej miesiączki:
Dzień Miesiąc
Rok Długość cyklu
oblicz tydzień ciąży oblicz datę zapłodnienia oblicz datę porodu

 

Wyznaczony termin porodu jest jedynie orientacyjny. Jedynie 5 procent kobiet rodzi "w terminie". Poród może odbyć się dwa tygodnie przed lub dwa tygodnie po ustalonym terminie.

Przyjmuje się, że ciąża trwa 9 miesięcy kalendarzowych (inaczej 10 miesięcy księżycowych każdy po 28 dni), czyli 280 dni. Za jej początek bierze się pierwszy dzień ostatniej miesiączki – jest to tzw. reguła Naegelego. Obliczony za pomocą tej reguły czas trwania ciąży to wiek ciążowy – i nim będzie się posługiwał lekarz, prowadząc Twoją kartę ciąży. Wiek zapłodnieniowy – czyli liczony od momentu, gdy rzeczywiście doszło do poczęcia – jest co najmniej dwa tygodnie krótszy. Gdy więc lekarz mówi o 10. tygodniu ciąży, to znaczy, że do zapłodnienia doszło osiem tygodni temu. W rzeczywistości ciąża trwa więc nie 280 dni, lecz 266 od momentu poczęcia. Należy pamiętać, że termin porodu wyznaczony dzięki regule Naegelego jest jedynie orientacyjny. Poród może bowiem odbyć się dwa tygodnie wcześniej lub dwa tygodnie później od wyznaczonego w ten sposób terminu. Jedynie pięć procent kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie.