Klasyczna Medycyna Chińska (CCM) w znacznej mierze różni się od Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM)

Historia tradycyjnej medycyny chińskiej

Duża część filozofii TCM (tradycyjnej medycyny chińskiej) wywodzi się z tych samych filozoficznych zasad, które miały wpływ na rozwój taoizmu i uwzględniają tradycyjne chińskie wierzenia, że życie i aktywność poszczególnych istnień ludzkich ma bliski związek ze środowiskiem naturalnym.
/ 11.12.2009 09:04
Klasyczna Medycyna Chińska (CCM) w znacznej mierze różni się od Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM)

Dzieło Żółtego Cesarza

Według chińskiej tradycji Żółty Cesarz (2698-2596 p.n.e.), podczas złotych lat swego panowania, stworzył dzieło „Neijing Suwen”, znane także, jako „Huangdi Nei jing” („Podstawy medycyny Żółtego Cesarza”), które powstało w wyniku rozmów z nadwornym pracownikiem Ch’ i Pai. Współczesna opinia naukowa utrzymuje, że tekst, który przetrwał, został opracowany przez anonimowego uczonego nie wcześniej niż w okresie dynastii Han, ponad 2000 lat temu.

Zobacz też: Charakterystyka tradycyjnej medycyny chińskiej

Chiński Hipokrates

Za panowania dynastii Han (202 r. p.n.e. – 220 r. n.e.) Zhang Zhongjing, „chiński Hipokrates”, zarządca prowincji, Chang-sha z końca II wieku n.e., napisał „Traktat o uderzeniach zimna”, który zawiera najwcześniejsze znane nam nawiązanie do „Neijing Suwen”. Innym znaczącym wschodnim lekarzem z okresu dynastii Han był Hua Tuo (ok. 140-208 r. n.e.), który poddawał narkozie operowanych przez siebie pacjentów przy pomocy receptury opartej na bazie wina i sproszkowanych konopi.

Fizyczne, operacyjne i ziołowe metody leczenia Hua Tuo były także stosowane przy leczeniu bólów i zawrotów głowy, gorączki, kaszlu, niedrożności gardła, a nawet w przypadku pewnej chorej kobiety, noszącej w sobie martwy płód, który należało usunąć. Również Huang-fu Mi (215-282 r. n.e.), praktyk i zwolennik akupunktury i moksy z czasów dynastii Jin, przytaczał Żółtego Cesarza w swym dziele „Jia Yi Jing”, ok. 265 r. n.e.

W średniowieczu

Szybki rozwój chińskiej medycyny nastąpił w średniowieczu. Cesarz Gaozong (649-683 r.) z dynastii Tang (618-907 r.). zlecił w 657 r. naukowe opracowanie środków leczniczych, które udokumentowało 833 substancji leczniczych wytwarzanych z kamieni, minerałów, metali, roślin, ziół, warzyw, owoców i zboża. Uczony Su Song (1020-1101 r.), w swym dziele „Benaco Tujing” (Ilustrowany spis leków), nie tylko systematycznie klasyfikował zioła i minerały zgodnie z ich farmakologicznym zastosowaniem, ale wykazał również zainteresowanie zoologią.

Su stworzył na przykład systematyczne opisy gatunków zwierząt oraz obszary, na których mogą one występować.

Zobacz też: Techniki tradycyjnej medycyny chińskiej

Nielegalna medycyna w komunizmie

Klasyczna Medycyna Chińska (CCM) w znacznej mierze różni się od Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Rząd Narodowy Chińskiej Republiki Ludowej zdecydował o odrzuceniu CCM i uznał jej praktykowania za nielegalne. Przez 30 lat CCM była w Chinach zakazana, a kilka osób zostało skazanych za jej praktykowanie. Ostatecznie w latach sześćdziesiątych XX wieku Mao Zedong zdecydował, że rząd nie może dłużej uznawać CCM za niezgodną z prawem. Zlecił zgromadzeniu dziesięciu lekarzy analizę CCM i stworzenie standardowego formatu jej stosowania. Ta ustandaryzowana forma jest obecnie znana jako TCM.

Rodzaje TCM

Tradycyjna Medycyna Chińska ma wiele odmian, wśród których najbardziej znane są szkoły Jingfang i Wengbing.

Jingfang opiera się na zasadach zawartych w klasycznych chińskich dziełach z okresu dynastii Han i Tang, jak „Huangadi Neijing” i „Shenlong Bencaojing”. Nieco późniejsza szkoła Wenbing bazuje w dużej mierze na trochę młodszych pracach, włączając w to „Materia Medica” z dynastii Ming i Qing, choć teoria tej szkoły stosuje nauczanie również wcześniejszych klasyków. Nasilone dyskusje pomiędzy obiema szkołami trwały aż do Rewolucji Kulturalnej w Chinach, kiedy to Wenbing użyło siły politycznej do stłumienia szkoły opozycyjnej.

Co teraz?

Współcześnie TCM nauczane jest niemal we wszystkich szkołach wykładających tradycyjne metody medyczne na obszarze Chin, w większości szkół w Azji i Ameryce Północnej. Aby móc szkolić się w dziedzinie CCM, trzeba należeć zazwyczaj do rodziny o lekarskim rodowodzie. W ostatnim czasie odrodziło się zainteresowanie CCM w Chinach, Europie i USA.

Styczność z kulturą i medycyną Zachodu nie wyparła TCM. Wynika to przede wszystkim z większej skuteczności TCM niż medycyny zachodniej, zwłaszcza w łagodzeniu bólu i przypadkach chorób przewlekłych.

W okresie Chińskiej Republiki Ludowej TCM ukształtowała tzw. „bosych” lekarzy, którzy świadczyli pomoc medyczną na obszarach wiejskich. Dla rządu ChRL jest to również oszczędność, ponieważ koszt wyuczenia praktyków TCM i obsadzenia stanowisk w szpitalach TCM jest znacznie mniejszy niż w przypadku praktyków medycyny Zachodniej. Od tego momentu TCM zaczęto postrzegać jako integralną część rozwoju usług medycznych w Chinach.

Zdrowy rozsądek w TCM

Istnieje wyobrażenie, że do wyjaśnienia działania TCM potrzeba odwołania do sił nadprzyrodzonych czy nawet kosmologii. Jednak większość źródeł historycznych potwierdza, że była to teoria ludzi znudzonych już wiecznym słuchaniem szamanów próbujących dowieść, że za choroby odpowiadają złe duchy. Wszelkie nawiązania do sił nadprzyrodzonych są zazwyczaj rezultatem romantycznych przekładów lub niewłaściwego zrozumienia i nie znajdziemy ich w klasycznych dziełach zainspirowanych taoizmem, takich jak „Nèi Jīng” czy „Zhenjiu Dacheng”.

Rozwój systemu TCM w ciągu swej historii był krytycznie i dogłębnie analizowany, a jego praktykowanie i rozwój wzrastały i malały przez wieki w różnych kulturach, do których dotarł. Przetrwał on jednak barierę odległości, istniały nawet okresy, jak na przykład początek XVIII wieku, kiedy to „akupunktura i moksa były naturalnymi metodami w europejskim społeczeństwie”. Tradycyjna Medycyna Chińska uważana jest za wymagającą znacznych umiejętności diagnostycznych.

Mówi się, że do praktykowania TCM konieczny jest okres wielu lat ćwiczeń, by zrozumieć pełną złożoność objawów, zgodnie z chińskim powiedzeniem: „dobry lekarz (TCM) jest także gotów do bycia dobrym premierem w państwie”. Współcześni lekarze w Chinach często stosują tradycyjny system w powiązaniu z zachodnimi metodami.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!