1 Wojskowy Szpitak Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Poliklinika

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Aleje Racławickie 23 (20-049 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 7183200

Jednostki - 1 Wojskowy Szpitak Kliniczny z...

 • Poliklinika

  Lublin, leja Racławickie 23 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7183230
  Email: 1szpitalwojskowy@1szw.pl
  Witryna: www.1szw.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 57  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 26  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 05  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 43  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 43  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Kardiologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 05  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 26  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 32  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 65  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 26  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 31  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 39  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 82  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 17  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 82  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 26  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 39  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 13  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 21  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 69  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 69  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Medycyny Pracy
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 84  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 82  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Szczepień
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 57  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 69  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Hematologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 30  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 21  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Położnej POZ
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 7183257  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 7183257  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Zakład Fizjoterapii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81-718 36 27  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pododdział Rehabilitacji Dziennej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81-718 36 27  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Lublin, leja Racławickie 23     
  • Poradnia Lekarza POZ
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Lublin, leja Racławickie 23     
   • Poradnia Lekarza POZ
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Neurologiczna
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Urologiczna
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna