Lecznictwo Szpitalne SPSK Nr 1 w Lublinie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Staszica 16 (20-081 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 5323935

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne SPSK Nr 1 w...

 • Lecznictwo Szpitalne SPSK Nr 1 w Lublinie

  Lublin, Staszica 16 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii i Endokrynologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Oddział Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodków
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział Dermatologii i Wenerologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Oddział Dermatologii Dziecięcej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ogólnopsychiatryczny
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Sądowo-Psychiatryczny
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Leczenia Nerwic i Terapi Zaburzeń Odżywiania
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Okulistyki z Pododdziałem A,B.C
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Okulistyki Dziecięcej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Dzienny Chemioterapii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Oddział Chorób Zakaźnych
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna transportu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna transportu
  • Zakład Radiologii Lekarskiej
   Lublin, Staszica 16     
  • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć Okulistyki
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Izba Przyjęć Dermatologii
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć Psychiatrii
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Ogólna przy ul. Staszica 16
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny 1
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Blok Operacyjny 2
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Blok Operacyjny 3
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Blok Operacyjny 4
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Blok Operacyjny 5
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny 8 Pionu Ginekologiczno-Położniczego
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Izba Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Patomorfologii
   Lublin, Staszica 16     
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Bank Krwii
   Lublin, Staszica 16     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Farmakologia kliniczna
  • Bank Tkanek Oka
   Lublin, Staszica 16     
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Bank Komórek Krwiotwórczych
   Lublin, Staszica 16     
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia USG Chirurgii Naczyniowej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Angiologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia USG w Oddziale Ginekologii Onkologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Angiografii Narządu Wzroku
   Lublin, Staszica 16     
  • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Narządu Wzroku
   Lublin, Staszica 16     
  • Pracownia Brachyterapii
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radioterapia onkologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia onkologiczna
  • Apteka Szpitalna
   Lublin, Staszica 16     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Sterylizacji
   Lublin, Staszica 16     
  • Dział Epidemiologii
   Lublin, Staszica 16     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Dział Żywienia
   Lublin, Staszica 16     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej
  • Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Lublin, Staszica 16     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Patologii Ciąży
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Patologii Noworodka
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział patologii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rozrodczości i Andrologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Okulistyki
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Mikrochirurgii Zaćmy
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Dziecięcy z Retinopatią Wcześniaków
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Anestezjologii
   Lublin, Staszica 16     
   Dział anestezjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Psychiatrii dla Chorych Somatycznie
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Chirurgii Stomatologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
  • Oddział Chemioterapii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Dzienny Zabiegowy
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej przy Klinice Chirurgii Ogólnej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej i Leczenia Oparzeń
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Diabetologiczny
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Endokrynologiczny
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Gastroenterologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Endoskopowej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział chirurgii endokrynologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Angiologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Oddział Zapłodnienia Pozaustrojowego
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Transplantacji Szpiku
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział transplantacji szpiku
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chemioterapii Kliniki Chirurgii Onkologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chemioterapii przy Klinice Hematoonkologii
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Oddział Dziecięcy z Diagnostyką i Leczeniem Przedniego Odcinka Oka
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział II Okulistyki
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział II Okulistyki Dziecięcej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Kardiologii Inwazyjnej
   Lublin, Staszica 16     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Zakład Ortopedii Szczękowej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zakład Stomatologii Zachowawczej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zakład Periodontologii
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Internistyczna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Genetyczna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Chorych ze Stomia
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Andrologiczna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Cytologiczna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodków i Niemowląt
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Perinatologii
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologii Dziecięcej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna Ogólna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Jaskry
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Dziecięca
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Chorób Siatkówki i Ciała Szklistego
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ortopedii Szczękowej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Wad Rozwojowych Twarzoczaszki
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Periodontologii
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Obrażeń Termicznych i Chirurgii Plastycznej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Geriatryczna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Oparzeń
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Prenatalna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia II Okulistyczna Ogólna
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia II Diagnostyki i Leczenia Jaskry
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Izba Przyjęć Planowych
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Chirurgii Naczyń
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć Zespołu Klinik
   Lublin, Staszica 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny 6
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny 7
   Lublin, Staszica 16     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Endoskopii
   Lublin, Staszica 16     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
  • Przychodnia Zakładowa
   Lublin, Staszica 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    Lublin, Staszica 16     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Patologii Ciąży
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Patologii Noworodka
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział patologii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Rozrodczości i Andrologii
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Okulistyki
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział Mikrochirurgii Zaćmy
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział Dziecięcy z Retinopatią Wcześniaków
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział Anestezjologii
    Lublin, Staszica 16     
    Dział anestezjologii
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Psychiatrii dla Chorych Somatycznie
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Chirurgii Stomatologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oddział Chemioterapii
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Oddział Dzienny Zabiegowy
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej przy Klinice Chirurgii Ogólnej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej i Leczenia Oparzeń
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgii plastycznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Diabetologiczny
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział diabetologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Oddział Endokrynologiczny
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Chirurgii Gastroenterologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Chirurgii Endoskopowej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział chirurgii endokrynologicznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Angiologii
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział angiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Oddział Zapłodnienia Pozaustrojowego
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Transplantacji Szpiku
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział transplantacji szpiku
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział Chemioterapii Kliniki Chirurgii Onkologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Oddział Chemioterapii przy Klinice Hematoonkologii
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Oddział Dziecięcy z Diagnostyką i Leczeniem Przedniego Odcinka Oka
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział II Okulistyki
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział II Okulistyki Dziecięcej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział okulistyczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Oddział Kardiologii Inwazyjnej
    Lublin, Staszica 16     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Zakład Ortopedii Szczękowej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Zakład Stomatologii Zachowawczej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zakład Periodontologii
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
    Lublin, Staszica 16     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Internistyczna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Genetyczna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia Chorych ze Stomia
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Andrologiczna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Cytologiczna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodków i Niemowląt
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Perinatologii
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Dermatologii Dziecięcej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Okulistyczna Ogólna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Jaskry
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna Dziecięca
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Leczenia Chorób Siatkówki i Ciała Szklistego
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia Ortopedii Szczękowej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Wad Rozwojowych Twarzoczaszki
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Periodontologii
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Obrażeń Termicznych i Chirurgii Plastycznej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Geriatryczna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Oparzeń
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Chirurgii Plastycznej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Leczenia Niepłodności
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Prenatalna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia II Okulistyczna Ogólna
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia II Diagnostyki i Leczenia Jaskry
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Izba Przyjęć Planowych
    Lublin, Staszica 16     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Izba Przyjęć Chirurgii Naczyń
    Lublin, Staszica 16     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Izba Przyjęć Zespołu Klinik
    Lublin, Staszica 16     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Blok Operacyjny 6
    Lublin, Staszica 16     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Blok Operacyjny 7
    Lublin, Staszica 16     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej
    Lublin, Staszica 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia Endoskopii
    Lublin, Staszica 16     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Przychodnia Zakładowa
    Lublin, Staszica 16     
    Poradnia medycyny pracy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
 • Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

  Lublin, ul. Stanisława Staszica 11 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 534 01 58
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Lublin, ul. Stanisława Staszica 11     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
  • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Lublin, ul. Stanisława Staszica 11     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa