1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: leja Racławickie 23 (20-049 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 081 7183200

Jednostki - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z...

 • Szpital Kliniczny

  Lublin, leja Racławickie 23 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7183200
  Email: 1szpitalwojskowy@1szw.pl
  Witryna: www.1szw.pl
  • Apteka Zakładowa
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 71  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 96  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 36  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 10  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 17  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Laryngologiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 39  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Klinika Ginekologii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 39  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 13  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Blok Operacyjny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 11  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neurologiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 32  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 31  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Chorób Wewnętrznych
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 05  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Gastrologii i Chorób Infekcyjnych
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 43  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 26  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 48  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Analityki Lekarskiej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 51  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Histopatologii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 55  
   Pracownia histopatologii
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pododdział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 10  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 10  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 10  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 05  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Kardiologiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 05  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Pulmonologiczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 65  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Okulistyczny
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 26  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Zakład Fizjoterapii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 44  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Dziennej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 27  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 36 31  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 17  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 48  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 48  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 20  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 48  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 48  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Udarowy
   Lublin, leja Racławickie 23      Telefon: 81 718 32 32  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Neurochirurgiczny
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Pododdział Opieki Długoterminowej
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Nerwic
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Stacja Krwiodawstwa
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział Ortopedii i Rehabilitacji
   Lublin, leja Racławickie 23     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Neurochirurgiczny
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Pododdział Opieki Długoterminowej
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pododdział Nerwic
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacja Krwiodawstwa
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział Ortopedii i Rehabilitacji
    Lublin, leja Racławickie 23     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu