103 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie

adres: Warszawska 30 (10-082 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn

Jednostki - 103 Szpital Wojskowy z Przychodnią -...

 • Szpital

  Olsztyn, Warszawska 30 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 089 5423202
  Email: szw103olsztyn@poczta.onet.pl
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urologiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Apteka Szpitalna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Dla Przewlekle Chorych
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Izba Przyjęć
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurochirurgiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Pracownia Elektrokardiograficzna z Bieżnią Wysiłkową, Echo Serca i EKG
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EEG
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurochirurgia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Zakład Pielęgnacyjno-Leczniczy
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Pielęgnacyjno-Leczniczy
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Przychodnia

  Olsztyn, Warszawska 30 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 089 5423202
  Email: szw103olsztyn@poczta.onet.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wenerologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Apteka Ogólnodostępna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Endoskopii
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Fizykoterapii
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Stacja Krwiodawstwa
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Stacja Krwiodawstwa
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej