106 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach

Działalność lecznicza
Szpital wielospecjalistyczny

adres: Zygmunta Starego 20 (44-100 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 23 18 888

Jednostki - 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią -...

 • 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Gliwice, Zygmunta Starego 20 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 23 18 888
  Email: 106swzp@op.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Chirurgiczny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Okulistyczny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Okulistyka
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Sterylizatornia
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laryngologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Psychiatryczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna transportu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Ginekologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gastrologiczna z Pracownią Endoskopową
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Rehabilitacji
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Stomatologiczna z Pracownią Protetyki
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Dzieci
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) Lekarza Rodzinnego
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Szczepień
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium Analityczne
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka Szpitalna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Gliwice, Zygmunta Starego 20      Telefon: 32 23 18 888  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Ortodontyczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Radiologiczna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Histopatologii i Anatomii Patologicznej
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Apteka Ogólnodostępna
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Gliwice, Zygmunta Starego 20     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ortodontyczna
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Protetyczna
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia Radiologiczna
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Histopatologii i Anatomii Patologicznej
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Apteka Ogólnodostępna
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Blok Operacyjny
    Gliwice, Zygmunta Starego 20     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu