110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu

adres: Komeńskiego 35 (82-307 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg

Jednostki - 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią...

 • 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu

  Elbląg, Komeńskiego 35 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 055 2394402
  Email: 110swzp@elblag.com.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Okulistyczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Neurologiczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży i Pododdziałem Noworodków
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Psychiatryczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Blok Operacyjny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Apteka Zakładowa
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Detoksykacji
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Sterylizatornia
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Punkt Szczepień
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Oddział Chirurgii Ręki
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział chirurgii ręki
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Dermatologiczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Hospicjum Stacjonarne
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Hospicjum stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Kardiologiczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Dla Przewlekle Chorych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Reumatologiczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Psychogeriatryczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychosomatyczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatrii Sądowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział psychiatrii sądowej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Leczenia Uzależnień
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Terapii Uzależnienia od Narkotyków i Substancji Psychoaktywnych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Oddział Dermatologiczny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Hospicjum Stacjonarne
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Hospicjum stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Oddział Kardiologiczny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Dla Przewlekle Chorych
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Oddział Reumatologiczny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oddział Psychogeriatryczny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział psychogeriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Psychosomatyczny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Psychiatrii Sądowej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział psychiatrii sądowej
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Leczenia Uzależnień
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Terapii Uzależnienia od Narkotyków i Substancji Psychoaktywnych
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
 • Przychodnia Specjalistyczna 110 Szpital Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu

  Elbląg, Komeńskiego 35 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 055 2394402
  Email: 110swzp@elblag.com.pl
  • Poradnia Diabetologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła Rodzenia
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna szkolna
  • Poradnia Urologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Rehabilitacji
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Onkologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Szczepień
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomijna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Geriatryczna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia geriatryczna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilicyjny
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Psychoterapii
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Onkologiczna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Pediatryczna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Foniatryczna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Stomatologiczna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Gabinet Szczepień
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Stomijna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Geriatryczna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia geriatryczna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dzienny Psychiatryczny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilicyjny
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Oddział Dzienny Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Niepłodności
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Chirurgii Plastycznej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Chirurgii Ręki
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Wad Postawy
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Psychoterapii
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Nerwic
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opeiki Zdrowotnej w Elblągu

  Elbląg, Komeńskiego 35 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 055 2394402
  Email: 110swzp@elblag.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Rodzinnej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Elbląg, Komeńskiego 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Elbląg, Komeńskiego 35     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna