4 Medic Poradnie Lekarskie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Związkowa 26 (20-148 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 7402415

Jednostki - 4 Medic Poradnie Lekarskie

 • 4 Medic Poradnie Lekarskie

  Lublin, ul. Związkowa 26 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7402415
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia onkologii klinicznej
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokynologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dziecięca
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna dziecięca
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, ul. Związkowa 26      Telefon: 81 7402415  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia