Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Al. Kraśnicka 100 (20-718 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 815374171

Jednostki - Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

 • Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374171
  Email: przychodnia@szpital.lublin.pl
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo- ortopedyczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia elektrokardiografii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neonatologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia patologii ciąży
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Pracownia audiometrii i rynometrii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia densytometryczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia densytometryczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia chorób jelit
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Toksykologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stopy cukrzycowej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia planowania rodziny
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej i patologii sutka
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia cytologiczno- kolposkopowa
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna histopatologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna endoskopii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna echokardiografii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia genetyczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia genetyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
  • Pracownia elektroencefalografii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
  • Ośrodek chemioterapii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chemioterapii
   • Hematologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • "Chirurgia Jednego Dnia" z Poradnią Chirurgii Dziecięcej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia żywienia pozajelitowego i dojelitowego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia bólu
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia cytologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia elektrofizjologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia stopy cukrzycowej
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia planowania rodziny
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej i patologii sutka
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia cytologiczno- kolposkopowa
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia diagnostyczna histopatologiczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia diagnostyczna endoskopii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia diagnostyczna echokardiografii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia genetyczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia genetyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
   • Pracownia elektroencefalografii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownie inne
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Ośrodek chemioterapii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia chemioterapii
    • Hematologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Poradnia pediatryczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • "Chirurgia Jednego Dnia" z Poradnią Chirurgii Dziecięcej
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia żywienia pozajelitowego i dojelitowego
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia leczenia bólu
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia padaczki
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia cytologiczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia USG
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pracownia elektrofizjologiczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownie inne
    • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374266
  Email: Reh.kardiologiczna@szpital.lublin.pl
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Dział ćwiczeń cykloergometrycznych z nadzorem
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Dział kinezyterapii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia psychologiczna- diagnozy i terapii psychologicznej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja dzienna
  • Dział masażu ręcznego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia testów wysiłkowych
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Pracownia holterowska
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Dział ćwiczeń cykloergometrycznych z nadzorem
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Dział kinezyterapii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia psychologiczna- diagnozy i terapii psychologicznej
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja dzienna
   • Dział masażu ręcznego
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia testów wysiłkowych
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Pracownia holterowska
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia EKG
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374310
  Email: Reh_lecz@szpital.lublin.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia psychologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dział kinezyterapii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masaży suchych
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia psychologiczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Dział kinezyterapii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział fizykoterapii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział hydroterapii
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział masaży suchych
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Diagnostyki Radiologicznej

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374425
  Email: rtg@szpital.lublin.pl
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonografii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Urologia
   • Angiografia - Chirurgia ogólna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Koagulologii i Mikrobiologii

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 5374436
  Email: laboratorium@szpital.lublin.pl
  • Laboratorium mikrobiologiczne
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium analityczne
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Medycyny Nuklearnej

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374471
  Email: medycyna_nuklearna@szpital.lublin.pl
  • Pracownia scyntygraficzna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiochemiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radioterapia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Scyntygrafia - Radioterapia onkologiczna
   • Inne - Medycyna nuklearna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia radioimmunologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia radioimmunologiczna
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
 • Zakład Diagnostyki Endoskopowej

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374736
  Email: endoskopia@szpital.lublin.pl
  • Pracownia endoskopii
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia dolnego odcinka przewodu pokarmowego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia górnego odcinka przewodu pokarmowego
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia dolnego odcinka przewodu pokarmowego
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia górnego odcinka przewodu pokarmowego
    Lublin, Al.Kraśnicka 100     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
 • Zakład Patomorfologii

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374792
  Email: patomorfologia@szpital.lublin.pl
  • Pracownia histopatologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia cytologiczna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
 • Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG

  Lublin, Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 5374128
  • Pracownia mammograficzna
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia usg
   Lublin, Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa