A&D ZAMMED Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Adrian Zamora, Damian Zamora Spółka Jawna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Słowackiego 115 (42-300 Myszków)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Myszków
tel.: 34 3446030

Jednostki - A&D ZAMMED Zakład Rehabilitacji...

 • A&D ZAMMED Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Adrian Zamora, Damian Zamora Spółka Jawna

  Myszków, ul. Słowackiego 115 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 3446030
  Email: ad.zammed@wp.pl
  • Dział fizjoterapii
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 34 46 030  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Myszków, ul. Słowackiego 115      Telefon: 34 3446030  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Sala kinezyterapii
   Myszków, ul. Słowackiego 115     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, ul. Słowackiego 115     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Opieka długoterminowa domowa
   Myszków, ul. Słowackiego 115     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sala kinezyterapii
    Myszków, ul. Słowackiego 115     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia neurologiczna
    Myszków, ul. Słowackiego 115     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Opieka długoterminowa domowa
    Myszków, ul. Słowackiego 115     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna